Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai
Informacija perduota Krajono. Reptilijų civilizacija... Ši tema dažniausiai pašnibždomis būdavo svarstoma ezoterikų, Šviesos Darbuotojų tarpe. "Slaptieji nedraugai", "Dar vieni žmonijos giminės priešai"...."Energetiniai telepatai".. (taip vadinosi knygos, kuriose buvo rašoma apie juos) Na ką gi apšvieskime tą kausimą apie driežus. Kas jie? Iš kur ir kodėl atėjo į Žemės planetą? Galvoju ši tema domina daugelį.
Češyro grafystėje, prie Vyverio (Weaver) upės krantų, yra Velnio sodas. Tai viliojanti vieta pažvejoti. Čia galima sutikti ir šmėklų, kurios, sako, pasirodo medžiuose, kai pradeda tirštėti vakaro še­šėliai. 1978 metų sausio mėnesį keturi septyniolikos—devyniolikos me­tų jaunuoliai iš tikrųjų patyrė šiurpuliukų, nes brakonieriavo uždraus­toje vietoje.
Ar kai kurios būtybės panašios į atvaizdus, gautus moderniu holografijos būdu? Apie tai galima spręsti iš įvykio, atsitikusio Pietų Australijos mieste Kimboje (Kimba). 1973 metų vasario 4 dieną slaugė su draugu po visą naktį truku­sio pobūvio smagiai sau važiavo per visą šalį nusidriekusia Ero au­tomagistrale. Staiga jie pamatė šalia kelio oranžinį stačiakampį. Tie­siai priešais juos tos masės fone dunksojo klaidi didžiulė žmogaus figūra baltais kontūrais.

Kartais sunku atskirti amorfinius NSO nuo vaiduokliškų būtybių. Gana geras pavyzdys — šis įvykis. Trisdešimt aštuonerių metų inžinierius Kenas po profsąjungos susirinkimo važiavo namo į Varingtoną, esantį Češyro grafystėje. Buvo 1978 metų kovo 17 diena, 23 vai. 30 min. Kenas norėjo su­trumpinti kelią ir pasuko tuščiu bei ramiu plentu, einančiu pro Jung­tinės Karalystės Atominės energijos centrą Rislyje (Risley).

Livingstone įvykęs susitikimas perša mintį, kad ateiviai gali būti ne tuo, kuo atrodo. Dar akivaizdžiau tai įrodė garsusis tyrimas, įvykęs Velse. Ten pasirodžiusios būtybės priminė „keičiančiuosius išvaiz­dą" iš senojo misticizmo. Trevoras su tėvais ir broliu atostogavo centriniame Velse, Dovio (Dovey) slėnyje, netoli Machinleto (Machynlleth) miesto, Povio (Po-wys) grafystėje. Buvo 1975 metų liepos 22 diena. Jie ieškojo namo, kuriame galėtų gyventi per būsimas atostogas.
Buvo apniukęs 1979 metų lapkričio 9 dienos rytas, kai įvyko susi­tikimas su NSO. Atsitiko tai Škotijoje, Lodiano (Lothian) srityje, Dešmonto (Dechmont) miškuose. Miškų ūkio meistras Bobas Teilo-ras (Bob Taylor) darbą miške pradėjo 7 vai. 45 min., po kiek laiko padarė įprastinę rytmečio pertraukėlę namuose. Paskui vėl grįžo ir išlipęs iš pikapo į mišką nuėjo pėsčiomis su savo šuniu. Prieš miško valymą jam reikėjo apžiūrėti kai kuriuos medžius netoli kelio M8. Teiloras sako į mišką įėjęs maždaug pusę vienuoliktos.
Iš to, ką perskaitėte, tikriausiai nusprendėte, kad geriausiu atveju yra tik dvejopos išvaizdos ir ūgio ateivių. Tačiau jūs klystate. Pagal kai kuriuos pranešimus jų yra labai įvairių, o panagrinėjus ypatingesnius skirtumus galbūt galima geriau suvokti, kas vyksta.

Šiuolaikinėms visuomenėms įskiepyta daugybė baimių, bet panašu, kad kraugeriškai nusiteikę ateiviai iš kitų planetų yra toli nuo mus labiausiai bauginančių dalykų: kur kas arčiau žmonių yra terorizmas, bioinžinerijos būdu sukurtos epidemijos, atominis holokaustas ar gamtos kataklizmai.

Nesimato jokių požymių, kad ateiviai baigtų grobti žmones. Šis reiš­kinys jau tapo tarptautinis ir toliau plinta. Mažos, plikagalvės būtybės buvo svarbiausias JAV ufologijos tyrinėjimų objektas dvidešimt metų, nors kitose šalyse jų pasitaiky­davo daug mažiau (žr. 77 psl). Tačiau po Hopkinso publikacijų ir Stryberio knygų šis Įvaizdis paplito tarp milijonų žmonių ir tokie įvykiai prasidėjo visur, be to, jų ėmė vis daugėti.
Kontaktų su ateiviais istorijoje įvyko naujas dramatiškas posūkis, kai žinomas ir gerbiamas siaubo knygų autorius Vitlis Stryberis (Whitley Strieber) perskaitė vieną iš mano knygų, kuri jam buvo padovanota per 1985 metų Kalėdas. Šioje knygoje aprašiau slaptus pagrobimus. Stryberis iš karto suvokė, kad susiejęs mūsų aptarinė­jamus įvykius su savo įvaizdžiais gali sukurti kūrinį, kurio reikšmės net neįmanoma kaip reikia įvertinti. '
Назад 1 2 3 4 ... 19 20 Вперёд