Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Reptilijų civilizacija... Kas tos Reptilijos?

Informacija perduota Krajono.
Reptilijų civilizacija... Ši tema dažniausiai pašnibždomis būdavo svarstoma ezoterikų, Šviesos Darbuotojų tarpe. "Slaptieji nedraugai", "Dar vieni žmonijos giminės priešai"...."Energetiniai telepatai".. (taip vadinosi knygos, kuriose buvo rašoma apie juos)

Na ką gi apšvieskime tą kausimą apie driežus. Kas jie? Iš kur ir kodėl atėjo į Žemės planetą? Galvoju ši tema domina daugelį.
Visas reikalas tame, kad reptilijos atėjo ne keturių erdvių-laikų kontiniumo perkėlimo metu. Jie - būtybės iš mūsų erdvės-laiko kontiniumo, iš mūsų pasaulio. Protingi driežai atvyko į Žemę "Merkabah" pagalba.

Ne, negalvokite: driežų civilizacija nemokėjo aktyvuoti savo MERKABŲ - nes tai gali daryti tik tos būtybės, kurių širdyje meilė. O driežų širdyse jau nebuvo jokių teigiamų emocijų. Todėl jie sukūrė dirbtines merkabas su kuriomis išmoko persikelti po visą mūsų erdvės-laiko kontiniumą. Ir atvyko į planetą su vieninteliu tikslu - užkariauti ją, gauti kristalines brangenybes, kuriomis taip turtinga Žemė.
Kol kas galiu pasakyti tik tiek, kad Driežams buvo žinoma žymiai daugiau apie Žemės planetą, nei joje gyvenantiems įsiveržimo metu. Tame tarpe ir žmonėms. Tuo labiau driežams skubiai reikėjo gyvenamosios erdvės, todėl kad seniai prarado savąją planetą ir klaidžiojo po Galaktiką, parazituodami ant įvairių protingų būtybių, naudojosi jų planetomis ir energijomis.
Reptilijos žinojo apie žmonių egzistavimą, bet nežinojo apie naujus žmogaus sąjungininkus, Drakonus kurie labai myli žmones ir kurie atsirado po erdvės-laiko kontiniumo sujungimo. Būtent žmonių sąjunga su protingomis būtybėmis ir kitais, susilpnino reptilijas.
Nežiūrint į aukštą jų apsiginklavimo lygį, daugkartines pergales, reptilijos galų gale pralaimėjo karą ir buvo priverstos skubiai ieškoti sau buveinės. Jėgų įsiveržti į kokią nors kitą planetą nebeliko. Ir čia atsitiko neįtikėtina. Tarp driežų pradėjo atsirasti individai, kurie turėjo neįprastų magijos sugebėjimų.
Reptilijų civilizacija gavo galimybę pasilikti planetoje, pavirtusi nematoma rase. Ne, driežai nenustojo egzistavę materialiame pasaulyje. Iki dabar turi fizinius kūnus. Patyrę pralaimėjimą, agresoriai nuėjo po žeme, pakeitę savo bangų dažnį, savo vibracijas.
Gavosi taip: jie yra ir jų nėra. Driežai įgavo savo savotišką pasaulį. Iš ten užslėpę pyktį, jie pradėjo įgyvendinti savo klastingą planą. Turintys telepatinius sugebėjimus, darė poveikį gyvenantiems Žemėje. Tarp žmonių ir kitų tuo metu gyvenusių protingų būtybių, buvo tokie, kurie turėjo nepaprastus ekstra-sensorinius sugebėjimus. Klastingas driežų planas buvo atskleistas. Žemės būtybių sąjunga priėmė sprendimą, pastatyti savotišką apsauginį ekraną - jėgos lauką. Tam buvo panaudoti didžiuliai energetiniai ir materialiniai resursai. Planas pavyko. Apsauginis ekranas buvo sukurtas. Jis veikė beveik 350 metų.
Telepatinis driežų poveikis buvo neutralizuotas. Bet po to...Išėjo iš gyvenimo tie kas sukūrė energetinį ekraną. Žmonių ir kitų rasių atstovų ryšiai ėmė silpti. Protingos būtybės, atėjusios iš kitų erdvių-laikų kontiniumų, pradėjo išmirti. Liko tik žmonės...
Pagaliau atėjo laikas kada apsaugos laukas nustojo veikti. Taip išmušė driežų civilizacijos valanda. Keršto saldumas palietė klastingas širdis.
Reptilijos pradėjo veikti žmonių žemutinius energetinius centrus, iššaukiant jų širdyse neapykantą ir agresiją. Prasidėjo nesutarimai, karai tarp žmonių... Žemutinių energetinių centrų akcentavimas ir pastovus poveikis privedė prie to, kad aukštesniosios čakros buvo naudojamos vis mažiau. Palaipsniui jos pilnutinai užsiblokavo. Sekė dvasinė ir intelektualinė degradacija. Vis rečiau tarp žmonių gimdavo dailininkai, mąstytojai, mokslininkai. Vis dažniau – agresyvūs kariai. Su laiku žmonės ėmė virsti paklusniomis marionetėmis.
Planetoje susiformavo žmonių imperija. Žmonės tapo pasaulio valdovais. Bet iš tikro jie vykdė svetimą valią. Valią tų, kurie klastingai juos valdė iš kito išmatavimo, pažadindami pačius žemiausius instinktus. Ir štai atėjo žmonių šiuolaikinės civilizacijos era.
Kaip jūs galvojate – baigėsi reptilijų civilizacijos poveikis žmonėms, tame tarpe ir jums? Dabar sužinosite tiesą, kuri nėra maloni. Daugumai – netgi nepriimtina. Sunku patikėti tuo, kad kažkas veikia tavo kūną ir sąmonę. Bet vis dėlto – taip yra.
DRIEŽŲ CIVILIZACIJA IKI ŠIOL SIUNČIA SAVO ŽEMO DAŽNIO SPINDULIAVIMUS IŠ ASTRALINIO PASAULIO, (pagrinde iš Mėnulio) KURIE NEGATYVIAI VEIKIA ŽMOGAUS KŪNĄ IR PROTĄ, IŠŠAUKIANTYS PYKTĮ, AGRESIJĄ, RASINĘ NEAPYKANTĄ, GERŲ SANTYKIU, SUDARYTŲ MEILĖS PAGRINDU, NENORĄ.
NA O DABAR – DĖMESIO! Dabar svarbus momentas temos supratime. Šiuo metu atsiras žmonių būtybių kurios pasakys – JŪS KLYSTATE, MANĘS NIEKAS NEGALI VEIKTI. AŠ TAI ŽINAU IR JAUČIU." Ir jūs teisūs brangieji mano. Buvo laikai kada žmonės papuolė po totalia žemutinių energijų kontrole, tame tarpe ir tų kurias spinduliavo reptilijos. Bet tas laikas praėjo. Vis daugiau ir daugiau žmonių atsibunda. Atsisakymas nuo egoizmo, meilės vardan – MOMENTALIAI pakelia žmogaus vibracijų lygį. Ir tada žemo dažnio energijos NETURI JOKIO POVEIKIO jam.
Patikėkite. Tai tikrai taip. Kai tik žmogaus širdyje pražysta tikros meilės gėlė, kiekviena jo ląstelė, kiekvienas jo atomas, kiekviena mažiausia dalelytė pradeda vibruoti dažniu, kuris nepavaldus žemoms energijoms. Jau ne vienam ne paslaptis, kad dabar į planetą ateina Naujos Energijos, Naujos Eros Energijos, kurios neša Prašviesėjimą, Meilę, Harmoniją. Jos atkuria žmogaus dvasingumą, pažadina eiti Šviesos Keliu.
Šių energijų atėjimas atneša džiaugsmą visu Šviesos Darbuotojų širdyse, visų žmonių, kurie eina meilės ir dvasingumo keliu.Šių energijų vibracija daro neįmanomą tolimesnį egzistavimą visų gyvybės formų, kurių pagrindą sudaro negatyvas – tų kurie dar vis dirba žemu bangų dažniu. Prie tokių gyvybės formų priskiriamos ir robotizuotos būtybės, įvairūs astraliniai demonai ir aišku driežų civilizacija – visi jie praeina savo nepaprastą evoliucijos kelią...
Tai kas gi tokie – tie driežai? O svarbiausia - kodėl juos į planetą prileido Šviesos Šeima? Juk jūs puikiai suprantate, kad be Eksperimento Autorių sutikimo, niekas čia negalėjo atsirasti šiame pasaulyje... Siūlau atsiminti užduotį, kuri stovėjo pieš mus tada, prieš 11tūkstančių metų. Reikėjo pravesti greitą pasinėrimą atgal į materiją. Netgi Atlantidoje nepavyko padaryti uždangos tiek tankios, kad pasirinkimo laisvė galėtų tapti absoliuti. Melchizedeko Ordino, Aloros Ordino žyniai Atlantidoje, valdė galimybėmis laisvai patekti už Uždangos ir laisvai naudotis Dvasine informacija. Prieš 11 tūkstančių metų buvo suplanuota išvesti civilizaciją į žemesnį materijos lygį. Kad tik kai kurios atskiros būtybės galėtų bendrauti su Dvasiniu pasauliu. Likusiems Eksperimento dalyviams su jų išankstiniu sutikimu, tokios galimybės nesuteikiamos.
Tada (iš jūsų požiūrio taško, prieš 11 tūkstančių metų) vyko ginčai dėl tolimesnės Eksperimento eigos.
Uždangos tankumą galima buvo sukurti, visiškai pašalinus fizinius organus žmogaus galvoje, atsakingus už bendravimą su aukštesniaisiais energetiniais centrais. Tai, kas dabar dažnai įvardijama kaip "trečiosios akies likučiai", tai yra – kankorėžinė liauka. (ta pati, kurią blokuojate rytais valydami dantis su fluoro turinčiais gaminiai, Skaityk "Reptilija – manyje"). Bet tada, jeigu tai būtume padarę, po pakilimo iš materijos proceso pradžios, reikėtų iš principo naujų būdų sudarant galimybę susijungti su Dvasiniu pasauliu.
Ir vienas ir kitas kelias, susidurtų su didžiuliais sunkumais ir pavojais. Todėl buvo rastas kompromisinis sprendimas – LAIKINAI BLOKUOTI AUKŠTESNIĄSIAS ČAKRAS. Kai kurie, aš galvoju, jau suprato apie ką kalbama... Na aišku. DRIEŽŲ CIVILIZACIJA BUVO PAKVIESTA Į PLANETĄ TAM, KAD ĮVYKDYTŲ JŪSŲ ČAKRŲ BLOKAVIMO UŽDUOTĮ. Ir kas iš viso šito gaunasi?
Reptilijos – mūsų darbo partneriai. Ar ne taip? Būtent jūsų Aukštesnysis Aš nusiuntė pakvietimą, Aukštesniajam Aš reptilijų civilizacijai. Ir tas pakvietimas su didele meile ir džiaugsmu buvo priimtas. Tai ne tik dėl to kad reptilijų civilizacijai buvo suteikta galimybė sudalyvauti Didžiausiame Eksperimente. Ne. Driežų civilizacija visiškai netekusi teigiamų emocionalių laukų, taip jiems buvo suteikta galimybė pasveikti, išsigydyti. Driežai "užsikrėtė" materija ant tiek, kad jų pakilimas į Dvasinį Pasaulį pasidarė neįmanomas be papildomų kraštutinių priemonių.
Ar žinote kas įvyko toliau, kai driežai prieš 8054 metus gavo galimybę manipuliuoti žmonėmis? O nieko neįvyko. Jie pradėjo tenkintis kerštu, bet paskui suprato, kad JIEMS NĖRA TOLIAU KUR JUDĖTI. Daugkartiniai bandymai išsiveržti iš Žemės planetos astralinio pasaulio baigėsi nesėkme. Taip – driežai kažkuriame etape pavertė žmones savo marionetėmis. Bet po to ir patys suprato, kad be žmogaus jie - niekas, nulis be pagaliuko".
Todėl, kad gyvenimas jų savotiškame pasaulyje virto bereikšme keršto tėkme, niekuo nemotyvuota agresija ir pykčiu, kuris su laiku nustojo nešti pasitenkinimą. Driežų vadovai palaipsniui pradėjo suprasti, kad civilizacija priėjo ne šiaip sau aklavietę. Ji SPĄSTUOSE, iš kurių ištrūkti neįmanoma. Ir štai tada pas dalį driežų gimė nauja idėja.
NUSTOTI NEGATYVIAI VEIKTI ŽMONES. Kai kurie, labiau radikalūs atstovai pasiūlė net sureguliuoti kontaktus su žmonėmis (kalbama apie kontaktą įvykusį 1999 metais gruodžio mėn. Švedijoje. Interviu su Reptilija). Ir aptarti susidariusią situaciją. Jiems tapo aišku, kad iš tikro jie KAŽKAIP PRIKLAUSO NUO ŽMONIŲ. Kad būtent žmonių dėka jie atsidūrė spąstuose.
Prieš 9719 metų driežų civilizacija į šią planetą atėjo labai piktomis ir agresyviomis būtybėmis. Dabar, po daugiau kaip 8 tūkstančių metų savo savitame pasaulyje jie pasikeitė. Jiems pasidarė prienami DVASINIAI PERGYVENIMAI, sąžinės kančios. O svarbiausia – pas daugelį pradėjo atsirasti teigiamų emocijų užuomazgos (kaip seriale "Visitors").
Pas driežus prasidėjo išgijimo procesas. Ir mes turime pajusti didelį džiaugsmą. Todėl kad reptilijų širdyse pradeda atsirasti pirmieji tikros meilės daigeliai. Prie to privedė bandymai, kuriuos jie praėjo. Reptilijų civilizacija pridariusi tiek daug blogio daugeliui rasių ir planetų, kol kas nelabai supranta kas su jais darosi. Protingi Driežai pradėjo keistis. Jų vaikai moko suaugusius kaip reikia teisingai gyventi. Ir žinote, kai kurie suaugusieji paklauso išmintingų vaikų žodžių.
Tai ką gi. Ar vadinsime mes driežus žmonijos priešais? O gal taip jau negalvosime. STOKIME Į ANGELŲ ATKELIAVUSIŲ NUO CENTRINĖS SAULĖS POZICIJĄ. Ir padėkokime slaptiems telepatams, juk jie leido jums išsaugoti fiziniame plane tai, ko dabar jums oi kaip prireiks. Tie taip vadinami "trečios akies likučiai" labai reikalingi žmonėms, tiems kas bendrauja su Dvasiniu Pasauliu. Ir tiems kas tik dar užsinorės bendrauti. Ir netgi tiems kas to neišdrįs daryti šiame įsikūnijime.

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar