Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Ateivių "Žvėrynas" : Projekciniai atvaizdai

Ar kai kurios būtybės panašios į atvaizdus, gautus moderniu holografijos būdu? Apie tai galima spręsti iš įvykio, atsitikusio Pietų Australijos mieste Kimboje (Kimba).

1973 metų vasario 4 dieną slaugė su draugu po visą naktį truku­sio pobūvio smagiai sau važiavo per visą šalį nusidriekusia Ero au­tomagistrale. Staiga jie pamatė šalia kelio oranžinį stačiakampį. Tie­siai priešais juos tos masės fone dunksojo klaidi didžiulė žmogaus figūra baltais kontūrais.

 Šis vaizdas buvo labai panašus į tą, kuris po penkiolikos metų bus parodytas televizijos filme „Kvantų

šuolis" („Coiantum Leap"). Šiame filme vaizduojama, kaip 1990 metais gyvenantis kvantinės fizikos specialistas keliauja atgal į septintąjį ir aštuntąjį dešimtmetį. Tai padaryti jam padeda kolega iš ateities, kuris pats gali tik supro­jektuoti savo atvaizdą holografijos būdu ir pasiųsti jį per laiką bei erdvę arba grąžinti atgal pro tarpdurį. Šio tarpdurio fone išryškėja jo siluetas.

Mūsų minimos poros vaizduotė nebuvo tokia laki, todėl jie ne­suprato, kaip paaiškinti tokį reiškinį. Jie tiesiog matė figūrą ir nu­sprendė, kad tai yra reali būtybė, stovinti nematomo lėktuvo tarpdu­ryje. Jie pralėkė pro siaubingąjį reginį didžiausiu greičiu, bet atsi­gręžė ir išvydo, kad švytinti figūra gožia visą kelią.

Pora nuvyko tiesiai į policiją. Policininkus įtikino jų išgąstis, be to, tą pačią naktį pro ten pat važiavo dar du automobiliai, ir abiejų vairuotojai sakėsi matę kažką panašaus.

Tą įvykį tyręs Keitas Basterfyldas (Keith Basterfield) iš Austra­lijos NSO tyrinėtojų draugijos nurodė, kad ši automagistralė gerai žinoma, nes joje pasitaiko neįprastų miražų. Į šiaurę nuo šios vietos driekiasi krūmais apaugusi dykuma, o pietuose tyvuliuoja jūra. Šalia kelio nutiesti bėgiai. Kartais šiais bėgiais važiuojančių traukinių at­švaitus galima matyti už šimto mylių. Toks reginys trunka visą va­landą, kol traukinys atvažiuoja.

Tačiau abejotina, ar taip galima paaiškinti šį atvejį, nes regėta būtybė nėra vienintelė. Beveik tas pats atsitiko kitoje pasaulio pusė­je jaunai porai, kuri nieko nežinojo apie šį anksčiau nutikusį įvykį Australijoje.

Atsitiko tai geografiniu atžvilgiu visai kitokioje situacijoje An­glijoje, netoli Šefyldo (Sheffield), Peninų (Pennines) kalnų papėdėje prie Voralo (Worall). 1977 metų vieną balandžio vakarą, 21 valandą, atkampiu keliu važiavo pora. Staiga užpakalyje automobilio jie pa­matė ryškų oranžinį pusrutulį. Jo viduje ryškėjo didžiulio humanoido figūra taip pat baltais kontūrais. Atrodė, kad visa tai slenka jų link, todėl jie visu greičiu nulėkė pirmyn mėgindami pasprukti. Toje pačioje vietoje tuo metu buvo dar vienas automobilis. Sutuoktinių automobilyje įjungtą radiją per susitikimą slopino ypač stiprūs trikdžiai.

Buvo gauta dar keletas neįtikėtinų, bet panašių pranešimų; kal­bama apie labai ryškias spalvas (dažniausiai — oranžinę arba žalią) ir didžiulę būtybę aiškiais kontūrais. Dabar jau žinoma, kas yra ho­logramos. Tačiau įdomu tai, kad jas kuriant irgi atsiranda tokios pačios ryškios spalvos (tai lemia šiam tikslui naudojami lazeriai).

Ar šios minėtos būtybės yra kažkokia moderniška aparatūra su­kurtos holografinės projekcijos? Jeigu taip yra iš tikrųjų — kas jas sukūrė?

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar