Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Humanoidai Brazilijoje

Vieną 1996-ųjų metų naktį amerikiečių sekimo stotis aptiko keletą neatpažintų objektų, kurie dideliu greičiu įskriejo į oro erdvę virš Aliaskos. Šie objektai skrido į JAV prietvakarius. Po to jie pakeitė kursą, praskriejo virš Arizonos ir ėmė letai žemėti virš Meksikos. Objektai nusileido netoli Varžinjos (Varginha) miesto Brazilijoje. Taip prasidėjo vienas iš labiausiai intriguojančių įvykių ufologijos istorijoje - "Humanoidai iš Varžinjos". tyrėjai mano, kad per keletą kitų savaičių po objektų nusileidimo keli ateiviai buvo kariškių sučiupti arba nužudyti ir perduoti amerikiečių atstovams.

Kiek jų buvo?

Liudininkai apie ateivius pasakojo, kad tai buvo 80-130 cm ūgio humanoidai, turintys tamsiai rudą ir labai riebią odą, didelę trikampę galvą su trimis trumpais rageliais ir didelėmis raudonomis ovalo formos akimis, išdėstytomis vertikaliai. Ateiviai turėjo plonas rankas ir trumpas kojas, jų veide nebuvo ausų ir

nosies, burna atrodė tarsi plyšys be lūpų. Humanoidai neturėjo jokių rūbų, todėl buvo galima pastebėti, kad jie neturi jokių lyties organų. Liudininkus ypač nustebino stambios venos, apraizgiusios kaklą, pečius, krūtinę ir nugarą.

Iš pradžių tyrėjai galvojo, kad buvo tik vienas incidentas - trys mergaitės matė būtybę, kuri vėliau buvo sučiupta. Valdžia, remdamasi neaiškiomis priežastimis, bandė šį įvykį nuslėpti. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad ateivis buvo sučiuptas sausio 20-os dienos ryte, t.y. dar prieš tai, kai jį pamatė mergaitės.

Tyrimas pasiekė kitą stadiją 1996-ųjų metų vasario mėnesio viduryje, kai į jį įsijungė Vitorijus Pakačinis, gyvenantis Belo Orizontės valstijos sostinėje (190 mylių nuo Varžinjos), visuomeninio NSO tyrimo centro narys. Specialiai sukviestame susirinkime organizacijos nariai apsvarstė pranešimą iš Varžinjos ir nusprendė jį ištirti. Tam buvo pasirinktas Pakačinis.

Jau kitą dieną jis atvyko į Tres Korasoną - miestą, esantį už 15 mylių nuo Varžinjos. Jis iš karto paskambino pagrindiniam Varžinjos ufologui Ubirajarai ir susitarė susitikti kitą dieną. Tiesiog nepaprastas sutapimas - praėjus kelioms valandoms, kai Pakačinis atvyko į Tres Korasoną,
jam paskambino bičiulis ir papasakojo, kad žino žmogų, kuriam kai kas yra žinoma apie ateivio sulaikymą. Du ufologai nuošalioje vietoje susitiko su liudininku ir iš jo sužinojo šios paslaptingos istorijos smulkmenas. Liudininkas smulkiai papasakojo, kaip keturi ugniagesiai sausio 20-os dienos ryte pagavo nežinomą būtybę.

Šio žmogaus pasakojimas padėjo šį tą išsiaiškinti prieštaringų gandų sraute. Tyrėjai suprato, kad iš tikrųjų buvo du ateiviai - vienas buvo sučiuptas dar ryte ir išsiųstas į karinę bazę, o kitą matė mergaitės. Užbėgant už akių galima pasakyti, jog Ubirajara ir Pakačinis padarė išvadą, kad pareigūnai sučiupo ar nukovė dar mažiausiai keturis ateivius.

Tiesa ir prasimanymai

Ufologai dirbo ne apgraibomis. Sis įvykis patraukė spaudos, radijo ir televizijos dėmesį. Ubirajarai skambino šimtai žmonių. Ufologai tikrino kiekvieną gandą, kiekvieną pranešimą, ieškojo visų potencialių liudininkų. Ties kiekvienu faktu jie žymėjo „tiesa* arba „nepatvirtinta". Štai kokius duomenis surinko tyrėjai: fermerių šeima sausio 20-os dienos ryte matė NSO (tiesa); moteris matė būtybę netoli miesto zoologijos sodo (tiesa); iš pietinės Brazilijos dalies buvo atgabenta portatyvinė radijo lokacijos stotis (nepatvirtinta); mechanikas matė būtybę, praėjus kelioms savaitėms po įvykio (tiesa); kariškis, kuris savo draugui papasakojo, kad padėjo sučiupti ateivį (nepatvirtinta); kito kareivio rūbai po ateivio sulaikymo buvo tokie riebaluoti, kad žmona juos sudegino (nepatvirtinta); paslaptinga vieno žmogaus, dalyvavusio sulaikant vieną būtybę, mirtis (tiesa); keista penkių gyvūnų zoologijos sode mirtis (tiesa). Ubirajara ir Pakačinis sugebėjo apklausti 25 liudininkus: civilius, kariškius, karo policijos atstovus, medikus ir kt. Tyrėjai taip pat nustatė beveik visų kariškių, dalyvavusių šiuose įvykiuose, tapatybes.

Pakačinis savo knygoje „Nutikimas Varžinjoje" rašo, kad įvykio datą pavyko nustatyti pagal vieno Brazilijos KOP karininko, turėjusio priėjimą prie slaptos informacijos, pasakojimą, kuris papasakojo, kad viskas vyko sausio 13 dieną, tik laikas nežinomas. Vėliau paaiškėjo ir ši detalė. Sausio 13 d. apie 4 valandą ryte 35-rių metų amžiaus Karlas de Souza iš San Paulo išvyko į Tres Korasoną. Vis važiavo savo raudonu pikapu į šiaurė San Paulo - Belo Orizontės keliu. Apie 8 valandą ryte, kai buvo maždaug už 3 mylių nuo susikirtimo su Varžinjos -Tres Korasono kelio, da Souza išgirdo prislopintą gaudesį. Vyras sustojo ir išlipo iš automobilio. Pažvelgė į dangų ir pamatė, kad į vakarus nuo kelio maždaug 100 m aukštyje skrenda cigaro formos objektas.

NSO buvo sidabro spalvos. Jis spindėjo saulėje ir iš pažiūros buvo apie 10 m ilgio ir 5 m skersmens. Jame buvo galima pamatyti 4 iliuminatorius. Priekinėje objekto dalyje žiojėjo didelė skylė. Iš jos veržėsi balti dūmai ar garai. Objektas skrido į šiaurę beveik lygiagrečiai keliui maždaug 50 mylių per valandą greičiu.

Žmonės juodais rūbais dirba

Sukrėstas pamatyto vaizdo, da Souza įšoko atgal į savo automobilį ir maždaug 10 mylių važiavo paskui NSO. Po to objektas kirto kelią, esantį į rytus nuo jo, ir nuskrido virš kelių neaukštų kalvų. Po to jis maždaug 30 laipsnių kampu ėmė leistis žemyn ir dingo iš regėjimo zonos. Nusprendęs, kad NSO patyrė avariją, Karlas ėmė ieškoti kokio nors keliuko nuo greitkelio. Maždaug po 20-ies minučių vyras pastebėjo purviną lauko keliuką ir pasuko juo. Po kelių minučių da Souza pasiekė kalvos viršūnę ir pamatė nuolaužas, išsibarsčiusias lauke. Ten jau buvo apie 40 kariškių, du sanitarai, ma

 lūnsparnis, du sunkvežimiai, sanitarinis automobilis ir trys kariškių automobiliai. Visi žmonės rinko nuolaužas. Viename sunkvežimyje jau gulėjo maždaug pusės mikroautobuso dydžio NSO nuolauža. Ore jautėsi stiprus amoniako kvapas.

Karlas sustabdė savo automobilį ir patraukė link avarijos vietos. Jis nuo žemės pakėlė gabaliuką NSO korpuso - medžiaga buvo tokia lengva, kad po to, kai vyras paleido iš rankų, gabalas lėtai nusileido ant žemės. Tuo metu vyrą pagaliau pastebėjo vienas karininkas ir liepė ginkluotiems kariškiams nuvaryti liudininką šalin.

Da Souza buvo taip sukrėstas viso to, ką matė, jog pasuko atgal link San Paulo. Pavažiavęs apie 10 minučių jis sustojo pakelės restorane išgerti kavos puoduką ir pamąstyti apie tai, ką pamatė. Emocinis sukrėtimas buvo toks stiprus, kad jis vis dar sėdėjo restorane, kai po dviejų valandų atvyko automobilis su vyrais, apsirengusiais civiliais rūbais, tačiau kariška laikysena. Vienas jų priėjo prie vyro ir paklausė, ar ne jis yra Karlas da Souza. Išgirdęs teigiamą atsakymą, vyriškis pasiteiravo, ką jam pavyko pamatyti.

Da Souza atsakė: „Aš viską mačiau ir žinau, kad čia kažkas nutiko". Keistasis vyriškis griežtai pareiškė: „Jūs nieko nematėte!" Po to papasakojo keletą faktų iš asmeninio Karlo gyvenimo - kur jis gyvena, kas jo žmona, kiek vaikų turi, kaip vadinasi jo motina... Baigdamas vyriškis pagrasino: „Jei kam nors papasakosite, ką matėte, jums tai baigsis labai liūdnai!"

Pavojinga informacija

Ne visi tiki da Souzos istorija. Tačiau yra ir kitų žmonių liudijimai, patvirtinantys, kad NSO katastrofa Varžinjoje - tai ne prasimanymas.

Sausio 20-osios naktį fermoje, esančioje už 6 mylių į rytus nuo Varžinjos, 37-rių metų amžiaus Oralina de Freitas atsibudo nuo galvijų bliovimo. Laikrodis rodė 1:14. Moteris atidarė langą ir pamatė, kad galvijai labai sunerimę ir bėgioja po visą ganyklą. Po to moteris virš galvijų neaukštai danguje pastebėjo cigaro formos objektą. Mėnulis danguje nešvietė, o nuo objekto sklido silpna šviesa.

Oralina pažadino savo vyrą Eriką, kuris pripuolė prie lango. „O, Dieve, - sušuko vyras - virš mūsų ganyklos povandeninė valtis!" Sutuoktiniai pastebėjo pilkus dūmus ar garus, einančius iš vieno objekto galo. Siūbuodamas į šonus, NSO lėtai skrido vos 15-20 pėdų aukštyje virš ganyklos. Nei Erikas, nei Oralina nėjo į kiemą. Jie apie 45 minutes stovėjo prie lango, žiūrėdami, kaip objektas nuskrenda. Pagaliau jis dingo iš regėjimo, judėdamas link Varžinjos. Fermeriams susidarė įspūdis, kad NSO turėjo kažkokių rimtų problemų, nes skrido labai lėtai. Jeigu objektas ir skleidė kokius garsus, tai jų nebuvo girdėti per karvių mykimą. Įdomu tai, kad galvijai paniškai reagavo į NSO, o keturi fermerių šunys elgėsi abejingai, nors ir išliko budrūs. Visi keturi fermerių vaikai, kurių amžius buvo nuo 12 iki 20 metų, neatsibudo.

Sausio 20 d. 8:30 ryte ugniagesiai gavo pranešimą apie pastebėtą keistą būtybę priemiestyje netoli miško. Kai ugniagesiai nuvyko į nurodytą vietą, pamatė vaikus, bemėtančius akmenis į keistą būtybę. Vyrai dvi valandas krūmynuose gaudė ateivį. Kai pagaliau pavyko ant jo užmesti tinklą, būtybė nerodė jokio pasipriešinimo - tik leido dūzgiantį garsą. Netrukus atvyko kariškių sunkvežimis, kuris ateivį išgabeno į karinę bazę Tres Korasone. Ugniagesiai grįžo į savo stotį.

Tarp 13:30 ir 14:00 vienas vyras, išėjęs pasivaikščioti, matė 7 ginkluotus kariškius, einančius per pėsčiųjų tiltelį. Jie patraukė link miško. Už kelių kvartalų kariškiai pasuko į kitą gatvę. Praėjus minutei vyras aiškiai išgirdo trijų šūvių garsą. Nepaprastai susidomėjęs jis pasuko į gatvę, iš kurios buvo matomas miškas, ir pamatė sunkvežimį su kariškiais. Tuo metu keturi kariškiai iš tų, kurie įėjo į mišką, išėjo iš jo, tempdami du maišus. Buvo matyti, kad viename maiše kažkas judėjo, o antrasis buvo nejudrus. Maišai buvo įkelti į sunkvežimį, kuris dideliu greičiu nuvažiavo.

Kas buvo ryšuliuose, nėra žinoma. Galima tik daryti prielaidą, kad 7 kariškiai, ginkluoti automatais, nebuvo pasiųsti gaudyti laukinio gyvūno, kai keturi neginkluoti ugniagesiai pagavo kitą „žvėrį" tame pačiame miške prieš keletą valandų ir perdavė jį kariškiams be jokių atsikalbinėjimų.

Oficialūs atstovai vis dar neigia šiuos įvykius, nors ateivių sugavimą matė dešimtys žmonių. Kuo galima paaiškinti keistus kariškių manevrus prie Varžinjos? Kaip pasakoja ne vienas liudininkas, virš miško skutamuoju skridimu praskrido du naikintuvai „F-5“. Netoliese stovėjo kariškių automobiliai. Vienas žmogus girdėjo tris šūvius ir matė tris kariškius, išeinančius iš miško su įtarimą keliančiais maišais. Ar tik ne nušauti humanoidai juose buvo? Juo labiau, kad kažkas netgi tvirtino, jog matė, kaip kareivis šūviu sužeidė ateivį. Pagal duomenis, gautus iš anoniminio šaltinio, artimo karinei žvalgybai, iš viso buvo aštuoni humanoidai: vienas miręs, du sužeisti (vienas vėliau irgi mirė) ir penki, kurie buvo sulaikyti sveiki. Kuo pavojinga ši informacija, kad ji iki šiol nuo visų slepiama?

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar