Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Nso naudojasi spinduliu

2012 m. kovo 20d. apie 4 valandą ryte du šio labai keisto įvykio liudininkai važiavo autostrada Nr. 35 maždaug 30 km. nuo Santa Rosos miesto, esančio beveik pačiame Argentijos centre, į pietvakarius nuo Buenos Airių. Automobiliu pro Luro parką važiavę du vyrai pastebėjo neįprastai galingą šviesos spindulį, kurį vėliau apibūdino kaip "šviesos vamzdį". Spindulys prasidėjo maždaug 50 m. aukštyje virš plento, tačiau pats šviesos šaltinis nebuvo matomas. Automobilyje sėdintys žmonės labai nustebo, pamatę, kad spindulys tarsi nesiekia žemės ir yra tarsi pakibęs virš jos maždaug 8 m. aukštyje.

nsoLiudininkai po to pastebėjo, kad „šviesos vamzdžio viduje buvo matomos dvi figūros , besileidžiančios link žemės. Nežinomos būtybės leidosi viena paskui kitą, jų kojos buvo truputį sulenktos". Balto „šviesos vamzdžio“ skersmuo buvo apie 1,5 m. Buvo galima įžiūrėti, kad spinduliu besileidžiančios būtybės buvo apsirengusios prigludusiais skafandrais, panašiais į tuos, kuriuos naudoja astro­nautai. Humanoidų rankos buvo nuleis­tos žemyn ir tik truputį atitrauktos nuo kūno, o rankų delnai išskėsti, tarsi šios būtybės kažką laikytų rankose.
Kaip pasakoja CIUFOS ufologijos centro La Pampoje atstovas Oskaras Cavesas, šis susitikimas su ateiviais žmo­nėms buvo visiškai netikėtas - jie labai smarkiai išsigando ir metėsi tolyn, iš visų jėgų užgulę automobilio akseleratorių. Tačiau ir toldami nuo įvykio vietos jie vis atsisukdavo atgal, norėdami įsitikinti, kad spindulys išnyko. Tačiau jis tebebuvo toje pačioje vietoje ir žmonėms iš akių išnyko, kai šie nutolo nemažu atstumu...
 
30 metų prieš aprašytąjį įvykį toje pačioje Argentinoje jauną vyrą K. Diasą netikėtai paralyžavo stiprios šviesos spindulys, sklidęs kažkur iš viršaus. Vyras buvo Baja Blankos mieste, kai kažkokia galinga jėga jį ėmė kelti aukštyn. Kai vyras atsipeikėjo, jis buvo už 900 km nuo Baja Blankos, Buenos Airių pakraštyje. Vėliau Diasas prisiminė, kad buvo kaž­kokioje permatomoje sferoje, kurioje be jo dar buvo trys humanoidai.
Buvo atvejų, kai nieko nematoma, ta­čiau girdima. Štai ką papasakojo vertėjas iš Lenkijos L.K., laisvai kalbantis pen­kiomis kalbomis. 2012 m. sausio 13 d. jis ramiai miegojo savo lovoje, kai apie 3 va­landą nakties prasibudo nuo ryškios švie­sos, šviečiančios į langą. Vyras atsimerkė ir danguje pamatė rutulį, šviečiantį baltai melsva sidabrine spalva. L.K. pažiūrėjo į laikrodį, pažvelgė į žmoną ir vaiką, ku­rie ramiai miegojo. Taip pat ramiai ant grindų miegojo ir šuo. Staiga vyras pajuto keistą baimės jausmą ir galvą užsidengė pagalve. Tuo metu išgirdo nepažįstamos moters balsą. Vyras pakilo nuo lovos, patikrino visus elektros prietaisus - gal kažkur paliko neišjungtas radijo imtuvas. Tačiau viskas buvo išjungta, tik virtuvėje tyliai burzgė šaldytuvas. Tą patį moteriš­ką balsą L.K. girdėjo ir kitą naktį...

2004 m. balandžio 10 d. Santjage (Čilė) ateiviai pagrobė ne ką nors, o apsaugininką! 44-ių metų amžiaus Eduardas Peresas dirbo naktinėje pamai­noje ir saugojo nemažos įmonės teritoriją. Staiga vyras pamatė, kad iš išorės į jo sargybinę būdelę skverbiasi galingos švie­sos spindulys. Suprantama, vyras išėjo į lauką pažiūrėti, kas vyksta, ir tą akimirką prarado sąmonę. Vėliau vyrą aptiko kitas apsauginis, kuris vykdė postų patikrą, tik Peresas buvo maždaug už 600 m nuo savo budėjimo vietos.
Vėliau vietinė policija artimiausiame golfo lauke aptiko keistus pėdsakus, kuriuos darbininkai, gavę įsakymą iš aukščiau, netrukus sulygino su žemės paviršiumi. Kaip pasakojo pats Eduardas Peresas, panašūs neįprasti įvykiai jam nu­tikdavo ne vieną kartą. Jie prasidėjo, kai jis pats dar buvo vaikas.
Plačiai nuskambėjo atvejis, kai ame­rikietį Todą Sizą pagrobė būtent šviesos spindulys, sklidęs iš NSO - apie tai papa­sakojo vienas įvykio liudininkas. Paieškos grupė vėliau aptiko negyvo vyro kūną, o kiek tolėliau nuo jo mėtėsi batas.
Yra žinoma, kad NSO savo šviesos spinduliu gali kaip liftu pakelti į skrai­dantį aparatą žmones ar gyvūnus ir nuleisti ant žemės savo ekipažo narius. Taip vadinamu „kietu spinduliu" jie gali nudeginti žmones, pastumti ar sulenkti bet kokį kietą daiktą. Be to, šie spindu­liai naudojami ir kaip ginklas. Ne kartą žmonės danguje matė tikriausius NSO mūšius. Pavyzdžiui, 1996-ai metais šim­tai Kenijos gyventojų stebėjo oro mūšį danguje virš Rift Velio miestelio - keturi NSO kovėsi prieš tris. Priešininkai vieni kitus apšaudė raudonos spalvos spin­duliais, keturi NSO buvo numušti - jie nukrito ant žemės ir sudegė.

Yra manoma, kad NSO kišasi ir į mū­sų žemiškuosius reikalus - tyčia ar nety­čia. Skelbiama, kad netgi tokio tragiško įvykio, kaip amerikiečių kosminio laivo „Challenger“ žūtis, priežastimi buvo ne atplyšęs korpuso apsaugos plokštės gaba­las, kaip oficialiai skelbiama, o spindulys, kuris į kosminį laivą buvo nukreiptas iš nežinomo disko formos aparato. Iš karto po to įvyko sprogimas!
2001 m. Kovo 13 d. Pietų Afrikoje įvyko ne mažiau liūdnas atsitikimas - iš dangaus nukreiptas galingas pulsuojantis mėlynos spalvos spindulys griuvėsiais pavertė didžiausią tuo metu pasaulio te­leskopą prie Johanesburgo.

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar