Меню
Назад Главная » Каталог статей » Burtai, Magija

Atlantida - tai Kretos sala?

Atlantidos klausimui jau pašvęsta per 3 mlrd. puslapių medžiagos. Ir kur tik jos neieškojo: Pietų Amerikoje, Egipte, Graikijoje, Velykų saloje ir net Šiaurės ašigalyje. Tačiau pažiūrėkime į pradinį šaltinį, Platono dialogą "Timėjus", kuriame pasiremiama vienu iš 7 išminčių,, Salonu, bei kitą dialogą "Kritijus":
"Atlantidos sala... Kažkada buvo didesnė už Libiją ir Aziją [Mažąją], dabar nusėdo nuo žemės drebėjimų ir paliko po savęs nepereinamą dumblą".

Graikas Krantoras iš Solos po 100 m. irgi patvirtino Salono pasakojimą (atseit, jis Neito šventykloje Egipte matė užrašą apie Atlantidą). Tuo tarpu Aristotelis tvirtai pareiškė, kad Platonas Atlantidos istoriją išgalvojo nuo pat pradžios - tam, kad pagrįstų savo politines ir filosofines pažiūras. Tik kam visa tai priskirti savo proseneliui, Solonui, kuriam Atlantidos vietą nurodė Egipto žyniai:
"Tada jūra [Atlanto vandenynas] buvo tinkama laivybai, kadangi palei žiotis, kurias jūs savaip vadinate heraklio stulpais, buvo sala... Šioje Atlanto saloje susidarė didi ir grėsminga karalystė, valdoma karalių, kurių valdžia aprėpė ir tą salą, ir daug salų, ir kai kurias žemyno dalis. Be to, jie ir šioje pusėje valdė Libiją iki Egipto ir Europą iki Tirėnijos".

Taigi, gana tiksliai nurodyta vieta. Tačiau už Gibraltaro akivaizdžių nuskendusios žemės ženklų nerasta, o kasinėjimai Graikijoje, Egipte, Libijoje, Tunise, Alžyre, Ispanijoje ir Artimuosiuose rytuose šiuo klausimu nieko neatskleidė.

Štai Santarinio sala (su Tira) primena kažkokio gabalais sudraskyto pasaulio nuolaužą. 1600 m. pr.m.e. ją sudrebino išsiveržęs ugnikalnis; ir būtent toje epochoje išnyko ir Kretos karaliaus Mino civilizacija. 250 m aukščio viską griaunanti banga prašniokštė per Egėjo jūros salas. Užgriuvo ir Knosą, Mino sostinę, buvusią už 125 km nuo Tiros.

Kasinėjimai rodo, kad Santarino gyventojai žinojo atiseisminės statybos principus. Jie į akmeninių sienų kampus dėjo medines sijas, kas suteikdavo namams stabilumo. Nustatytas ir glaudus ryšis su Kreta - keramikos indai yra vienodos formos, su tokiais pat ornamentais. Tačiau susižavėjimą kelia Tiros freskos. Jos atkastos iš po 30 cm storio pemzos ir pelenų sluoksnio salos pietuose esančiame Akrotirio iškyšulyje. Saliečiai savo kraštą vadino Kalista, t.y., "Nuostabusis". Iš amžių glūdumos nesenstančia mineralinių dažų žydryne spindi Kalisto dangus, žydi violetinės mirtos. O štai baikščios antilopės sunerimosiso uosto orą, tarsi gyva atrodo į rankas mums pasiruošusi šokti gauruota beždžionėlė. Nardytojas strėle neria į vandenų gelmę.

Vulkanas išsiveržė sprogdamas. Salos centrinė dalis išlėkė į orą, o į susidarusią ertvę nušniokštė jūros vanduo. Ugninė lava galėjo nušluoti viską 150 m spinduliu, taigi ir Kretą. Pelenais lijo net Nilo deltoje. Tik vanduo, užliejęs įdubą, stabdė stichiją. Tačiau tai turėjo sukelti didelį atoslūgį Viduržemio jūroje. Ar nė tai aprašyta šventuosiuose Viduržemio jūros raštuose?

Yra papildomų sutapimų su Atlantida. Platonas mini svarbų jaučio vaidmenį. Freskose ir auksiniuose Kretos "jaučių dubenyse" pavaizduoti jaunuoliai, šokinėjantys per jaučius. Būtent tokį ritualinį žaidimą mini ir Platonas, pranešdamas ir tai, kad sostinė Poseidonija buvo iš raudono, juodo ir balto akmens. Ir būtent toks spalvų derinys būdingas Tiros uoloms.

Dar viena detalė - pagal Platono nuorodą, gautume, kad Atlantida išnyko 9600 m. pr.m.e. Jei paimsime senojo Egipto ir Asirijos kalendorių susikirtimo tašką, gautume 11.542. Panaši data gaunama ir palyginus majų bei senovės Indijos kalendorines sistemas. Tai kokį įvykį, kaip savo kalendorių pradinį tašką, užfiksavo šios senovės tautos?


Atlantida - tai Kretos sala?

Platonas "Kritijaus" dialoge, rašytame maždaug prieš 370 m.pr.m.e. paliko seniausią rašytinį liudijimą apie Atlantidą, didelę salą į vakarus nuo Viduržemio jūros. Ją valdė vyriausias Poseidono sūnus Atlantas. Atlantidos žmonėms tapus savimi patenkintais ir pasipūtusiais, dievai, juos bausdami, per vieną parą paskandino Atlantidą. Platonas rėmėsi graikų valdovo Solon'o, aplankiusio Egiptą maždaug 590 m.pr.m.e. žodžiais. Ten jis girdėjo apie Keftiu salą, kurioje stovėjo vienas stulpų, laikiusių dangaus skliautą (tą daro ir titanas Atlantas). Ji buvo vakaruose ir joje egzistavo labai išsivysčiusi civilizacija, iš kurios būdavo perkama dramblio kaulas, varis ir drabužiai. Ji buvo sunaikinta katastrofos metu. Tad pagrindinė Platono klaida: Atlantida buvo ne į vakarus nuo Viduržemio jūros, ji buvo į vakarus nuo Egipto.

Tad gal Atlantida buvo Minų kultūros žemė, t.y. Kretos sala, kurios įtakoje buvo daugelis artimiausių Egėjo salų dar iki 3000 m.pr.m.e. Mino kultūra buvo labai išsivysčiusi, turėjo savo kalbą, prekybinį laivyną, apeigas ir žaidimus. Tai buvo labai taikūs žmonės, nes jų civilizacijos griuvėsiuose randama labai mažai karinės veiklos įrodymų. Daedalus buvo Knossos rūmų, kuriuose dar galima rasti labirinto griuvėsius, statytojas. Dėl to labirinto kilo mitas apie Minotautą, keurį užmušė Tesėjas. Klestėjusi apie 800 metų, Mino kultūra staiga apie 1270 m.pr.m.e. žlugo.

Du Minų kultūros faktai sustiprina šią hipotezę. Pirma, tai bulius, kova su žmogumi plikomis rankomis ir šokinėjimas per jį (Keftiečiai irgi turėjo kovos su buliais įpročius). Tokių kovų scenos yra gausios išlikusiame Kretos ir Mino kultūros mene. Atlantidos gyventojai buvo taikūs, Kretoje irgi beveik nerandama ginklų. Egipto padavimai teigia, kad Keftiu saloje buvo dramblių. Aišku, jų nebuvo Kretoje, tačiau Kreta prekiavo dramblio kaulu (tad 20 a.pr.m.e. turėjo ryšius su šalimis, kur kur gyveno drambliai).

O kas tai per katastrofa? Gal raktas guli mažoje Santorini salelėje (dar vadinamoje Thera), esančioje 75 km į šiaurę nuo Kretos? Ji irgi priklausė Minų kultūrai ir visoje saloje randama jos pėdsakų. Maždaug nuo 1500 m.pr.m.e. jos centre stūkso maždaug 1500 metrų aukščio vulkanas. Jo struktūra ir terpė panaši į garsiojo Krakotoa, tik yra apie 4-is kartus didesnis.

Apie 1470 m.pr.m.e. įvyko jo paskutinis išsiveržimas (sprogimas). Suodžiai uždengė Saulę ir dangų, pasipylė kruša su žaibais, žemės drebėjimai griovė akmens rūmus, cunami bankos šlavė viską nuo pakrančių - visos gyvenvietės buvo tiesiog nuplautos. Išliko tik pagrindiniai centrai salų gilumoje, bet viską aplink apnuodino iškritę suodžiai. Išlikusius Mino civilizacijos gyventojus netrukus nukariavo Mikėnų kariai iš Graikijos.

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar