Меню
Назад Главная » Каталог статей » Burtai, Magija

Šėtono skaičius nėra 666?

Pasaulio pabaigos pranašams, Šėtono garbintojams ar maištingiems paaugliams reiktų įsiminti naują skaičių. Nors dauguma žmonių „žvėries skaičiumi“ laiko 666, tačiau tikrasis „Antikristo“ simbolis, greičiausiai, yra... 616.

Skamba jis, žinoma, mažiau patraukliai, tačiau būtent tokį skaičių atskleidžia dar 2005 metais atrastas fragmentas iš Biblijos. Šis fragmentas yra ankstyvesnis už visus kitus Naujojo Testamento Apreiškimo Jonui tekstus, kuriuose minimas „žvėries skaičius“.

Apreiškimas Jonui yra paskutinė Naujojo Testamento knyga, kurioje pasaulis galų gale sulaukia pabaigos, o gėris nugali blogį. Tačiau iki tol žmonija dar sulaukia šūsnio baisybių. Keturi apokalipsės raiteliai: Karas, Badas, Nesantaika ir Mirtis atkeliauja siaubti ir naikinti pasaulio. Prieš pat galutinai sunaikinant Žemę, ištikimieji Dievui sulaukia išgelbėjimo ir atleidimo nuo visų dar laukiančių katastrofų.

Tuomet pasakojime iš dangaus prapliupo ugnis, o 3 iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, ir jiems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai. 4 Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo. 5 Bet jiems buvo leista ne žudyti žmones, o juos kankinti penkis mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų. 6 Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. – Apreiškimas Jonui, 9 skyrius“. Šios demoniškos atakos nušluoja trečdalį žmonijos.

Galiausiai pasirodo du „žvėrys“, kurių vienas liepia žmonėms garbinti kitą. Tai yra Apokalipsės metas, kuomet likusiems žmonėms privaloma pasidaryti ant savo kūno žvėries simbolį, vardą ar skaičių, idant jie galėtų „pirkti ir parduoti“:

14 Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akyse. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. 15 Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, idant žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. 16 Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, 17 kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. 18 Čia slypi išmintis! Kas išmano, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši. – Apreiškimas Jonui, 13 skyrius“. Tai yra fragmentas, iš kurio atsirado skaičiaus 666 interpretacijos.

Tačiau 2005 metais šis skaičius sulaukė pataisymo. Istoriniuose senovės Egipto griuvėsiuose, esančiuose netoli Oxyrhynchus miesto, buvo atrasti senoviniai dokumentai ir popieriai. Dauguma jų buvo neįskaitomi, tačiau keletas pasirodė pakankamai gerai išsilaikiusių. Tarp jų buvo ir 3 amžiaus rankraštis, kurio vieta – Apreiškimo Jono knygoje. Šiame rankraštyje „žvėries skaičius“ nurodomas 616, o ne 666.

Tai nėra tik atsitiktinis skaičius. Pasak Naujojo Testamento žinovo ir paleografijos profesoriaus Davido Parkerio, šie skaičiai buvo naudoti siekiant užkoduoti priešo vardą. Šiuo atveju, skaičius 616, pagal hebrajų ir aramėjų abėcėles, atitinka tuometinio Romos imperatoriaus Gajaus Cezario Kaligulos vardą.

„Tai yra gematrijos [angl. gematria] pavyzdys, kuomet raidės žmonių varduose atitinka skaitines reikšmes. Ankstyvieji krikščionys tai naudodavo, siekdami užkoduoti savo priešų asmenybes.“ – teigė Davidas Parkeris.

Skaičiaus 666 pakeitimas į 616, suteikia galimybę tinkamiau suprasti Apreiškimo Jonui tekstus. Taip pat, yra dar vienas argumentas už tai, jog knyga nėra Apokalipsės pranašystė, o, greičiau, politinė kritika Romos imperijai, užkoduota simboliais ir skaičiais, siekiant išvengti imperijos atsako.

Parengta remiantis šiais šaltiniais:

http://biblija.lt/index.aspx/lt_vertimai/leidimai/b_rk_e1999/kn_skyriai/
http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/revelation-666-is-not-the-number-of-the-beast-its-a-devilish-616-526779.html
http://knowledgenuts.com/2013/08/12/the-devils-number-is-not-666/
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar