Меню
Назад Главная » Каталог статей » Sąmokslo teorijos, Gandai

Doleris – masoniškasis pasaulio valdymo aparato įrodymas

Vieno dolerio kupiūra buvo paleista į apyvartą XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje prezidentaujant masonui Franklinui D.Rooseveltui. JAV viceprezidento masono Henry Agardo Wallace'o nurodymu ją sukūrė teosofas Sergejus Makronovskis ( jis taip pat – žinomas Rusijos dailininkas Nikolajus Rerichas).

dolerisOficialiai yra laikoma, kad JAV – krikščioniškoji šalis, ir ant 1 dolerio kupiūros taip pat yra užrašas "In God We Trust" („Mes tikime Dievą“). Tačiau labiau įsigilinus ir atidžiau pavarčius banknotą paaiškėja, kad nors šalis ir apsimeta krikščioniška, toli gražu ne krikščioniškas dievas ją valdo.

Šiandien pagal oficialią statistiką Valstijose yra apie 5 milijonus masonų. Bet kuris pageidaujantis, pasiknaisiojęs po JAV žinynus ar telefonų knygas, gali susirasti vienos ar kitos ložės telefonų ir adresų. Tad kalbėti apie kokį nors šios organizacijos ypatingą slaptumą ar uždarumą, matyt, nėra prasmės. Labiau domina masonų įtaka pasauliui, nes kalbama, kad JAV istorijoje vienintelis prezidentas Johnas F. Kenedy buvo tikras katalikas, o ne masonas.

Taip pat skaitykite: Prezidentė Dalia Grybauskaitė paslaptingos masonų organizacijos narys ?

Giliai kapstytis istorijoje nereikia. Iš Didžiosios depresijos 4-ajame dešimtmetyje JAV išvedė masonų ložės „Park 203“ atstovas Franklinas D. Rooseveltas. Prezidentai Dwightas Eisenhoweris, Richardas Nixonas, Ronaldas Reaganas priklausė vadinamajam Bohemos klubui. Net ir dabartinis JAV prezidentas Barackas Obama nėra nekaltas avinėlis ir atstovauja slaptai Harvardo Spaudos draugijai, o jam tvarką pasaulyje padeda palaikyti Hillary Rodham Clinton. Jos vyras Williamas Jeffersonas Clintonas, labiau žinomas kaip Billas, garsus ne vien skandalu su Monika Lewinski, jis taip pat yra ir vienos iš seniausių masonų ložių narys. Vadinasi, Ameriką iš tiesų tevaldo masonai ir jų paskelbtas dievas – Visagalis Doleris.

Nauja tvarka amžiams

Kad tuo įsitikintum, tereikia atidžiau įsižiūrėti į vieno dolerio kupiūrą. Niekuo neišsiskiriančio pilkai žalio popierėlio averse lyg ir nieko įstabaus, bent jau ko nors tokio, kas išskirtų šį banknotą iš kitų: kupiūros vertė, valstybės pavadinimas, pirmojo JAV prezidento Washingtono atvaizdas, numeris ir serija, antspaudas, parašai ir pan. Žinoma, jeigu nepatingėsite pasiimti liniuotės ir išmatuoti vieno dolerio kupiūros aukštį, - paaiškės, kad jis yra lygus 66,6 milimetro. Įdomus ir daug ką sakantis skaičius.

Tačiau apvertus banknotą nuomonė apie jo simboliką dar labiau pasikeičia. Žinoma, tiems, kurie moka „skaityti“. Antai kairėje kupiūros reverso pusėje viešpatauja masoniška nukirsta viršūne piramidė – „laisvųjų mūrininkų“ nustatytos pasaulio tvarkos simbolis. Ji išreiškia slaptosios organizacijos lūkesčius, kad masonams priskirtas elito, valdančiosios kastos vaidmuo, nes virš piramidės viešpatauja ryškiai spindinti viršūnė, pažymėta masonų dievybės Didžiojo Visatos Architekto simboliu - viska reginčia akimi. Taigi tampa daug aiškiau, kokiam dievui tarnauja banknoto centre esantis devizas "In God We Trust".

Pati nukirsta piramidė susideda iš 13 plytų eilių, juk ją statė „laisvieji mūrininkai“. Kiekviena plyta žymi tautą arba valstybę, todėl piramidė simbolizuoja žmonijos nevisavertiškumą be visagalės viršūnės – masonų dievo.

Patį viršūnės simbolį – trikampę Didžiojo Visatos Architekto akį - sustiprina lotyniškas užrašas iš 13 raidžių ANNUIT COEPTIS, o po piramide - užrašas ant juostos NOVUS ORDO SECLORUM. Ant piramidės pagrindo romėniškais rašmenimis įrašytas skaičius 1776 - JAV Nepriklausomybės Deklaracijos priėmimo metai. Ką tai galėtų reikšti?

ANNUIT COEPTIS verčiamas kaip „Pradžios laikas“ (net ir data nurodyta), arba kaip „Telaimina (Dievas) tai, ką pradėjome“. Tuomet Dievas turėtų būti ne kas kita, o piramidės viršuje įsikūręs masonų simbolis – Didysis Visatos Architektas. Užrašą apatinėje juostoje būtų galima versti kaip „Nauja tvarka amžiams“ („seculum“ lotyniškai reiškia „karta“, tačiau kartais verčiama ir kaip „amžius“, t.y. ilgesnis laiko tarpas). Kartais visi penki žodžiai yra verčiami iš karto. Jie reikštų: „Nustatyta nauja (pasaulio) tvarka per amžių amžius“.

Taip pat skaitykite: Protingos reptilijos evoliucionavo ir gyvena tarp mūsų

Ir dar viena „smulkmena“. Jeigu piramidę laikytume trikampiu ir ant jos nupieštume dar vieną trikampį taip, kad susidarytų Dovydo žvaigždė, tai šešios tos žvaigždės viršūnės būtų nukreiptos į raides A, S, N, O, M, iš kurių puikia susideda žodis MASON.

Taigi piramidė ir žodžiai nedviprasmiškai pabrėžia, kad pasaulį lemta valdyti išrinktųjų kastai - masonams. Jų tiesioginę prasmę paaiškina angliški žodžiai apačioje "The Great Seal" ("Didysis antspaudas“), tai yra ne kas kita, kaip vadinamojo didžiojo JAV valstybės antspaudo kita pusė, kurią spaudžia delnas. Beje, tokios kitos antspaudo pusės realiai ir nėra, jos paprasčiausiai taip ir neišliejo iš metalo. Vis dėlto toks antspaudo užrašas, be kitų tradicijų, simbolizuoja, kad visi turtai, prekės, paslaugos ir darbo energija priklauso „antspaudo“ valdytojams.

Dešinėje banknoto pusėje pavaizduotas pats antspaudas, tapęs JAV simboliu, – baltagalvis erelis. Tik kad šis paukštis taip pat yra šiek tiek keistokas. 32 plunksnos viename erelio sparne – įšventinimo laipsnių kiekis įprastose masonų ložėse. 33 plunksnos kitame taip pat nėra atsitiktinės. 33 yra paties aukščiausio ir paties slapčiausio įšventinimo laipsnis.

Skaičius 13 nėra labai mėgstamas žmonių, tačiau čia jo kiek tik nori. Kupiūros erelis neša skydą su 13 juostų ir dešinėje kojoje laiko akacijos šakelę su 13 lapų ir 13 uogų. Akacija, kaip žinoma, yra šventasis masonų medis, atveriantis legendinio masonų brolijos įkūrėjo Hiramo kapą, simbolizuojantis masonų organizacijos ir tradicijų tvirtumą, slaptųjų žinių saugojimą, sugebėjimą atgimti ir nemirtingumą. Strėlės laikomos kairiojoje erelio kojoje, jų taip pat yra 13, simbolizuoja žinias ir jėgą, galinčius nuraminti, o jeigu reikia, ir nužudyti priešus (sukilusius pavaldinius), todėl kiekviena iš 13 strėlių idealiai grasina kuriai nors iš 13 piramidės eilių, kurios, kaip minėta, sudaro pavergtos žmonijos piramidę. Jeigu žvelgtume dar plačiau, jos nurodo sėkmę, kuri turi lydėti kelyje į „naujos tvarkos amžiams“ aukščiausią tikslą. Koks tas tikslas?

Iš daugybės - vienas

Remiantis masonų pasaulio atsiradimo doktrina, perimta iš Kabalos ir kitų senovės materialistinių mokymų, būties pradžioje buvo tik „vienas“, šis paskui subyrėjo ir iki šiol tebeskyla į daugybę įvairių būtybių, daiktų ir reiškinių, formų ir vardų, rūšių ir kategorijų. Aukščiausias masonų tikslas – sunaikinti „daugybę“, likviduoti įvairovę, būdingą žmonėms, kultūroms ir tradicijoms. Visa tai tam, kad būtų atkurtas atsinaujinęs „vienas“. Todėl erelis laiko snape juostą su lotynišku užrašu – tradiciniu masonų devizu iš 13 raidžių "E Pluribus Unum" ("Iš daugybės - vienas“).

Tačiau tuo skaičius 13 kupiūroje nesibaigia. Kupiūroje virš erelio, tiksliau, virš JAV, sklando Dovydo žvaigždė – „išrinktosios tautos“ simbolis, sudaryta iš 13 masonų penkiakampių žvaigždžių ir simbolizavusi „priešybių vienybę“, dangaus ir žemės susitaikymą. Čia ji vaizduoja žmogiškųjų vertybių ir skirtumų sunaikinimo idealą.
Kodėl visur 13?

Taigi visur 13. Skaičius 13 figūruoja ne tik vieno dolerio kupiūroje. JAV - vienintelė pasaulio šalis, kurios beveik visą valstybinę simboliką sudaro skaičius 13. Kai buvo sukurtos JAV, jas iš pradžių sudarė 13 valstijų. JAV vėliavoje yra 13 horizontalių juostelių. Pirmajam Amerikos prezidentui masonui G.Washingtonui pastatyto memorialo aukštis yra netgi ne paprastas velnio tuzinas, o 13 kvadratu - 169 metrai.

Kodėl taip yra?

Man asmeniškai, kaip, matyt, ir daugeliui „Pastogės“ skaitytojų, 13 visų pirma asocijuojasi su velnio tuzinu ir šėtono skaičiumi. Krikščioniškoji religija, kurios tariamai laikosi ir JAV, nekenčia velnio tuzino, kaip ir nepriima okultinių, pagoniškųjų piramidžių su viską reginčia akimi.

Pasaulyje yra tik viena religija , kurioje skaičius 13 laikomas sakraliniu, tai judaizmas. Pavyzdžiui, judaizmas turi 13 dogmų, t.y. tikėjimo punktų, privalomų kiekvienam save siejančiam su šia religija. Tačiau Amerikos įkūrėjai, JAV valstybės atributams suteikę tokią simboliką, nebuvo nei etniniai žydai, nei judėjai, nebent labai jau užsislaptinę. Vienintelis logiškas atsakymas – visi jie buvo „laisvaisiais mūrininkais“, aukšto rango masonais, o masonų ložės nuo seno sėmėsi ezoterinės išminties iš Kabalos lobyno.

Siaurąja prasme skaičius 13 Kabaloje (Kabala vadinama mistinė žydų tradicija, apimanti mokymus apie pasaulio atsiradimą ir sandarą, kalbos prigimtį, Dievo vidaus gyvenimą, blogio kilmę) – tai žmogaus pašventimo ir energijos vystymosi pakopos. Plačiąja prasme skaičius 13 tampa pasaulio nevisavertiškumo simboliu ir jo poreikiu būti vedamam masoniškosios viršūnės, nes tik esant tokiai ypatingai valdžiai jis tampa tikslingas ir išvengs pavojaus, kurį taip pat simbolizuoja skaičius 13.

Daugybė virsta vienu

Tam, kad įsitikintume, kaip sėkmingai, tikslingai ir stropiai užprogramuotai vykdoma užduotis „daugybę“ paversti „vienu“, nereikia nei archyvų, nei kompiuterių naršymo. Pakanka atminties.

Pirmasis pasaulinis karas nušlavė keturias imperijas ir tuo metu dar tebesipriešinusias nacionalinių kapitalų ekspansijas. Po Antrojo pasaulinio karo valstybės neteko savo suvereniteto, o jo liekanos kasdien susiduria su vis didesne grėsme.

O dabar masoniškasis doleris viešpatauja visame pasaulyje, ir nėra jėgos, sugebančios jį sunaikinti. Vyksta paskutinis tautų savitumo, tradicijų, kultūros, tautiškumo likučių naikinimas. Visuose planetos kampeliuose „vienas“ atkuriamas kaip išsigimusi senovės idėjos karikatūra. Apipančioti transnacionalinių korporacijų tinklais, žmonės visuose žemynuose geria tą pačią kokakolą, ryja tą patį greitąjį maistą, nešioja tą pačią uniformą, diktuojamą mados ar plataus vartojimo prekybos tinklų. Jie visuose planetos kampeliuose klausosi tos pačios hibridinės roko muzikos, naikinančios liaudiškų melodijų, tautinių giesmių likučius, gyvena kareivinių tipo miegamuosiuose blokuose ir, nepaisant daugybės kanalų, visur stebi tas pačias bukinančias ir kretinais verčiančias TV programas, kurios savotiškai papildo „kryptingą švietimą“, pastarasis, užuot formavęs laisvą asmenybę, štampuoja beveides paklusnias idiotų mases, ištrindamas iš jų genetinės atminties mažiausias nacionalinio individualumo užuominas.

Parengta pagal "Respublikos" priedą "Pastogė"

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar