Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

NSO puola karinę bazę

1990-ųjų m. rugsėjo viduryje įvyko nepaprastas įvykis – neatpažintas skraidantis objektas (NSO) niekieno neišprovokuotas užpuolė karinį objektą – slaptą radiolokacini stotį netoli nuo Kuibyševo (dabar Samara) Rusijoje! Nežiūrint į aiškią agresiją, Pavolgio-Uralo karinės apygardos vadovybė ėmėsi visų priemonių, kad „nuslopintų” visuomenės susidomėjimą šiuo nepaprastu įvykiu.

1990-ųjų m. rugsėjo 13 d. naktį, o tiksliau – 00:07 val., netoli Kuibyševo esančios radiolokacinės stoties prietaisai užfiksavo prie draudžiamos zonos besiartinantį didelį skraidantį objektą! Kai objektas buvo pastebėtas, iki jo buvo apie 100 km, o jis pats skrido nuo Kazachstano pusės. Įdomu tai, kad, artėjant prie stoties (o tai vyko labai dideliu greičiu), radiolokatoriaus ekrane matomas vaizdas vis silpnėjo. Tai reiškia, kad iš radiolokatoriaus sklindančios bangos neatsispindėjo nuo kelyje sutikto objekto, šis NSO objektas bangas sugėrė į save!

Kai buvo paskelbtas aliarmas, iš tarnybinių patalpų išbėgo keletas karininkų. Jų žodžiais, 00:12 val. virš stoties ore pakibo nežinomas trikampės formos su užapvalintais kampais skraidantis aparatas. Kiekvienos trikampio kraštinės ilgis buvo apie 15 m., aparato dugnas buvo lygus, tačiau neblizgantis, tarsi būtų padengtas kokiais suodžiais. Liudininkai gerai matė „trikampį”, nes radiolokacinės stoties perimetru buvo įjungti prožektoriai. Aukštyn nuo objekto matėsi sklindantys trys šviesiai mėlynos spalvos spinduliai.

Greitai apstulbusios komandos akivaizdoje nežinomas objektas ėmė lėtai leistis ir nusileido darže, esančiame visai šalia karinės dalies. Po kelių sekundžių vienas iš trijų vertikalių spindulių nukrypo į radiolokacinės stoties teritoriją ir sustojo ties antena – pasigirdo sprogimas, kurį lydėjo ryškus blyksnis! Subėgę budintys karininkai pamatė neįprastą vaizdą – antenos statinio fragmentai buvo išmėtyti į visas puses, o pati antena, nuvirtusi ant žemės, degė, tarsi būtų medinė! Prie antenos pajungtas furgonas išsilydė, dažai pajuodavo, iššoko pūslės, aliuminio detalės tekėjo, tarsi būtų skystos.

Iš karto po to, kai pasirodė keistasis „NSO trikampis”, sargybos viršininkas budinčiajam įsakė patikrinti sargybinius. Neatsiliepė tik tas postas, kuriame budėjo jefreitorius Vladimiras Samoilenka. Buvo pasiųsti keli kareiviai patikrinimui, tačiau poste jie neaptiko jokio kareivio! Po pusvalandžio dingo dar vienas sargybinis – eilinis Andrejus Varenica!

Situacija pasikeitė tik apie antrą valandą nakties – per kelias sekundės dalis NSO šovė aukštyn į dangų ir išnyko dangaus tamsoje. Sargybos viršininkas pats nuėjo patikrinti postų ir… aptiko „dingusį” jefreitorių Samoilenką! Sargybinis labai nustebo, kai jam buvo pranešta, jog jis buvo dingęs net dvi valandas. Jokio NSO jis nematė ir visiškai nieko nepaprasto nepastebėjo. Tik laikrodis kažkodėl buvo atsilikęs beveik dvi valandas. Įdomu tai, kad vėliau Samoilenkai pasireiškė sugebėjimas traukti įvairius metalinius daiktus.

Taip pat atsirado ir eilinis Varenica, kuris irgi nieko nepaprasto nepastebėjo. Jo laikrodis irgi atsiliko, tik apie 40 minučių. Tačiau jokių anomalių savybių eilinis neįgijo. Kur kas liūdnesnis likimas ištiko daržą. Visas daržas, kuriame auginami pomidorai, buvo visiškai sunaikintas. Keisčiausia buvo tai, kad pomidorų vaisiai pavirto į šaltieną primenančią masė, tarsi jie būtų patekę į erdvinio sprogimo zoną.

Теги
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar