Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Ateiviai gali sunaikinti žmoniją, siekdami išgelbėti kitas civilizacijas

Neseniai Anglijoje leidžiamame laikraštyje „the guardian” buvo atspausdintas straipsnis šokiruojančiu pavadinimu: „Ateiviai gali sunaikinti žmoniją, siekdami išgelbėti kitas civilizacijas”. Šiame straipsnyje buvo pranešama apie NASA ir Pensilvanijos universiteto specialistų grupės paruoštą pranešimą, kuriame analizuojami įvairūs galimų kontaktų su ateiviais iš kitų planetų scenarijai.

Pranešimo autorių nuomone, žmonija labai mažai dėmesio kreipia į ekologiją bei savo dvasinį tobulėjimą. Tai gali baigtis tuo, kad jau gana greitai žmonės ne tik sunaikins patys save, bet ir visą gyvybę Žemėje. Tokia perspektyva turėtų kelti rimtą susirūpinimą toms nežinomoms ateivių civilizacijoms, kurios labai seniai padėjo mūsų planetoje atsirasti žmonių rasei. Šiandieninė situacija leidžia aiškiai suprasti, kad žmonija pasirinko pražūtingą kelią.

Žmonija – tai paskutinis bandymas (ankstesni bandymai buvo labai tolimoje praeityje) sukurti Žemėje protingų būtybių bendriją, kuri savo civilizacijos vystymosi metu pasiektų tokio sąmoningumo lygio, kuris leistų pereiti į „bendrąjį kosminį lygį”. Kitais žodžiais tariant, įvyktų žmonių protų susiliejimas su Visatos Protu, kuriame visos sudedamosios dalys sudaro vieningą visumą. Ir šios sudedamosios dalys išlaiko savo individualybes. Tačiau tame kelyje, kuriuo juda žmonija, nieko panašaus negali nutikti. Dar daugiau – šis kelias gali sukelti katastrofą. Kaip mokslininkai mano, nežemiškiesiems mūsų civilizacijos kūrėjams nelieka nieko kito, kaip nutraukti judėjimą šiuo keliu, nes nevaldomos žmonijos veiksmai kelią pavojų Visatos Protui.

Užbaigti žmonijos egzistavimą galima įvairiais būdais. Pavyzdžiui, galima sukelti globalinę katastrofą, kuri sunaikins gyvybę planetoje. Tačiau labiau tikėtina, kad ateiviai pasirinks kitokį būdą, t.y. sunaikins tik žmoniją, bet ne kitas gyvybės formas. Tai gali būti virusų ataka, atmosferos sudėties pakeitimas (supervulkanų išsiveržimas), susidūrimas su didžiuliu asteroidu. Pastaruoju atveju planetoje ilgai vyrautų „branduolinės žiemos” efektas, kada žmonės ir daugelis kitų biologinių rūšių žūtų, tačiau gyvybė išliktų, kad po to, kai būtų sugrąžintos tinkamos gamtinės sąlygos, įvyktų evoliucijos ir naujos rasės sukūrimo postūmis.

Prieš sunaikinimą bus bandoma atverti akis

Šonas Domagalas Goldmanas ir kiti jo kolegos iš NASA planetologijos skyriaus savo pranešime aprašo galimus kontaktų su nežemiškosiomis civilizacijomis scenarijus. Mokslininkai mano, kad šie kontaktai gali būti neutralūs, pozityvūs ar negatyvūs Žemės gyventojų atžvilgiu.


ateiviai pilkieji

Jei vyktų taip vadinami pozityvūs kontaktai, ateiviai pabandys paveikti Žemės civilizaciją taip, kad būtų didelis dėmesys kreipiamas į ekologiją ir dvasinį vystymąsi. Suinteresuoti tokiu mūsų visuomenės vystymusi ateiviai gali atvirai atvykti į Zemę ir užmegzti oficialius kontaktus su vyriausybėmis, spauda, mokslininkais ir įtakingomis tarptautinėmis organizacijomis.

Jei vyktų negatyvūs kontaktai, tai žmoniją būtų stengiamasi pavergti, panaudojant biorobotus, o pačius žmones panaudoti kaip biologinę žaliavą.
Pranešimo autoriai pripažįsta, kad visa tai gana spekuliatyvu ir atrodo iš fantastikos srities, tačiau vis tik toks vystymosi kelias yra įmanomas. Tokia, bendrais bruožais, pranešimo esmė.

Kalti patys žmonės

Straipsnis laikraštyje „The guardian” priverčia susimąstyti. Jau dabar daugelis specialistų yra įsitikinę, kad trečiasis, negatyvusis kontaktų su ateiviais scenarijus vyksta pilnu tempu. Kiekvienais metais visame pasaulyje dingsta milijonai gyventojų, o tie nedaugelis, kuriems pavyksta sugrįžti, pasakoja apie barbariškus eksperimentus, kurie jiems buvo atlikti įvairių tipų NSO. Žmonių grobimų skaičius kiekvienais metais vis didėja ir žymiai viršija tai, kiek buvo pagrobiama žmonių prieš 20 ar daugiau metų. Reikia įvertinti tai, kad visa tai vyksta slapta. Didesnė žmonijos dalis arba nieko nežino apie šiuos grobimus, arba netiki pačiu gyventojų grobimų faktu. O tuo metu ateiviai, pasinaudodami tiek savo technika, tiek mokėjimu psichologiškai paveikti žmones, galėtų veikti visiškai atvirai, nekreipdami dėmesio į mūsų požiūrį į tai, kas vyksta aplinkui. Beje, paniškos nuotaikos tarp Žemės gyventojų būtų jiems tik į naudą. Tačiau ateiviai veikia slapta, slėpdamiesi nuo mūsų! Kodėl?

Atsakymas gali būti tik vienas: Visatoje egzistuoja kažkokios jėgos (gali būti, kad tai yra kitos nežemiškosios civilizacijos), kurios priešinasi šiems siekiams, neleidžia galutinai užgrobti Žemę ir pavergti jos gyventojus. Greičiausiai, mus užstoja tos jėgos, kurios dar neprarado vilties pasukti žmoniją į teisingą vystymosi kelią. Tačiau, sprendžiant pagal tai, kaip didėja pagrobtų gyventojų skaičius, mūsų gynėjai silpsta. Visų pirma, silpsta jų tikėjimas mumis, mūsų norais pasikeisti. Tiems ateiviams, kurie į mus žiūri, kaip į melžiamas karves, vis labiau ir labiau atlaisvinamos rankos. Ir dėl to esame kalti mes patys!

Žmonija privalo pasikeisti

Rusų mokslininkės technikos mokslų daktarė profesorė Viktorija Popovą ir technikos mokslų kandidatė Lidija Andrijanova jau 15 metų bando iššifruoti nežemiškųjų civilizacijų piktogramas. Piktogramos – tai garsieji apskritimai javų laukuose, kurių atsiranda vis daugiau ir ne tik Anglijoje, kurią ateiviai ne be pagrindo laiko šiuolaikinio civilizuoto pasaulio centru, bet ir kitose šalyse. V.Popovos ir L.Andrijanovos nuomone, piktogramos turi vieno tipo simboliką ir sukurtos pagal tam tikrus informacinius ir technologinius principus. Per savo veiklos metus mokslininkės sudarė daugiau nei 250 dažniausiai naudojamų piktogramų simbolių katalogą.

apskritimai javu laukuose ateiviai

Šios piktogramos – tai savotiški pranešimai Žemės gyventojams. Jose yra užkoduota informacija apie žmonijos sąmonės išsivystymą, apie gilią dvasinę krizę, kurioje atsidūrė žmonija, bei pateikiamos kai kurios instrukcijos, kurių laikantis žmonija galėtų išsigelbėti. Kosminės jėgos bando žemiečiams paaiškinti, kad jie patys sukelia chaosą, kuris nenumaldomai griauna jų gyvenimą ir ateitį. Piktogramose pranešama, kad būtent negatyvi žmonių veikla planetoje netolimoje ateityje sukels globalines katastrofas, kurios sunaikins civilizaciją. Išsigelbėjimas būtų tik visos žmonijos perėjimas į aukštesnį sąmoningumo lygį. Šio perėjimo dėka žmonės prisijungs prie nežemiškųjų civilizacijų, kurias tarpusavyje sieja Visatos Protas.

Apie tai, tik kitokia forma, pasakoja praktiškai visi kontaktuotojai, kurie psichiniame lygmenyje palaiko ryšius su protingais kitų kosminių rasių atstovais. Mūsų proto broliai vienu balsu tvirtina, kad žmonija vystosi neteisinga kryptimi. Ji vis labiau ir labiau savyje nuslopina savo dvasinę esmę. Planetos užteršimas žmonių veiklos produktais, šiltnamio efektas, ekologinio balanso pažeidimas ir kiti reiškiniai – visa tai neteisingo kelio, kuris baigsis neišvengiama katastrofa, pasekmė. NASA ir kitų mokslininkų pranešime nėra nieko iš principo naujo. Jie tik patvirtina tai, ką pastaraisiais metais bergždžiai žmonijos sąmonei bandė pranešti kontaktuotojai ir NSO tyrimu užsiimantys tyrinėtojai.

Beje, tos pačios dienos, kai buvo atspausdintas straipsnis laikraštyje „The guardian”, vakare oficialūs NASA atstovai spaudos konferencijoje pareiškė, kad jų organizacija „neturi jokio ryšio su pranešimu apie ateivius iš kitų planetų, kurie gali sunaikinti žmoniją”.

Mįslės ir Faktai

Теги
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar