Меню
Назад Главная » Каталог статей » Karo paslaptys ir Trečias Reichas

Alchemikai iš NKVD ir filosofijos akmuo

1933-ių metu vasario viduryje netoli Maskvos esančiame Kraskovo miestelyje pasirodė keli dengti automobiliai ir du sunkvežimiai, kuriais į vieną žinybinę vilą buvo atgabenta dešimties žmonių grupė ir daugybė užkaltu dėžių.

Paslaptingas krovinys

Krovinys buvo iškrautas už aukštos tvoros, automobiliai pasuko link Maskvos, o žmonės neskubėdami ėmė tvarkyti atvežtą įrangą, nešti ją į erdvų dviejų aukštų medinį namą ir šalia stovinčią nedidelę daržinę. Niekas iš netoliese gyvenančių žmonių neatkreipė dėmesio į naujus gyventojus – šioje vietoje buvo nepriimta domėtis kaimynais.

Suprantama, niekam ir į galvą negalėjo ateiti mintis, kad tą dieną Kraskove atsirado slapta valstybinė alchemijos laboratorija, kurioje turėjo būti atskleista filosofinio akmens paslaptis. Šis alcheminis elementas turėjo būti panaudotas ne tauriųjų metalų kūrimui, o eliksyro, prailginančio SSRS valdančiojo elito gyvenimo trukmę, sukūrimui.

Specialiosios grupės sukūrimas

Išrašas iš įsakymo: Jungtinės valstybinės politinės valdybos prie SSRS Liaudies komisarų tarybos Pirmininkas. Įsakymas Nr. 28/“S“. Maskva, 1933 m. vasario 2 d. 1. Patvirtinti etatų sąrašą 6-ių asmenų darbo grupei, komandiruotai į centrinį OGPU (Jungtinė valstybinė politinė valdyba) aparatą iš Liaudies švietimo komisariato pavaldumo.

1.Toliau grupę vadinti „Androgenu“.
2. Grupės vadovu paskirti Borisą Zubakiną. Suteikti jam teisę savarankiškai parinkti ir įtraukti į grupę bet kuriuos specialistus nustatytų limitų ribose, reikalingus darbui atlikti. Vidinį grupės personalą dr. Zubakinas gali paskirti savarankiškai vidiniais įsakymais.
3. Grupės reikmėms skirti vieną automobilį iš OGPU garažo ir specialią vilą Kraskove (Vila Nr.18).
4. Grupės įgaliotiniu paskirti dr. Eugenijų Vlasovą.
5. Komandiruotus ir Priesaiką davusius mokslininkus laikyti specialiojo OGPU aparato darbuotojais ir mokėti mėnesinę algą.
6. Centrinio aparato finansų skyriui atlikti visus reikiamus skaičiavimus inventoriaus, specialios įrangos, literatūros pirkimui, taip pat komandiruotėms tiesioginiu dr. Zubakino nurodymu.

OGPU prie LKT (Liaudies komisarų taryba) V.Menžinskis

Skubiai paruošti ataskaitą!

Pagrindine „Androgeno“ grupės užduotimi buvo senovinių alchemijos traktatų analizė, siekiant atskleisti filosofinio akmens paslaptį. Šios problemos sprendimui buvo skirta tyrinėtojų grupė, kuriai vadovavo akademikas Saveljevas, kurio pavardė dažnai figūruoja atitinkamuose dokumentuose. Panašu, kad Saveljevo grupei pavyko pasiekti žymių rezultatų, analizuojant alchemikų darbus, nes jau 1934-ųjų metų gruodžio mėnesį iš SSRS Vidaus reikalų liaudies komisariato buvo išsiųstas nurodymas Saveljevui paruošti ataskaitą apie praktinius tyrimo rezultatus.

Dr. Saveljevui „Androgeno“ grupė 1934 m. gruodžio 27 d.

Per TRIS paras privalote paruošti ataskaitą, kurią asmeniškai perskaitysite Kremliuje (tikslią dieną ir laiką praneš dr. Vlasovas), nes Partijos ir SSRS vyriausybės vadovai labai susidomėjo grupės atliekamu darbu. Ataskaita turi būti atspausdinta 3 egzemplioriais. Ypatingą dėmesį skirkite aspektui, kaip atliekami tyrimai gali būti panaudoti ir naudingi tarybiniam mokslui ir pramonei ir ką reikia atlikti, kad jūsų tyrimo sritis išsivystytų iki valstybinio instituto lygio. Orientacinė pranešimo trukmė – 30 minučių.

NKVD sekretoriato viršininkas P.Bulanovas

Akademiko laiškas

Akademikas Saveljevas, atsakydamas į šį įsakymą, parašė laišką, kurį Bulanovas išmintingai nepersiuntė į CK (Centro komitetas) (tai liudija ranka atliktas prierašas dokumento gale) ir taip, greičiausiai, išgelbėjo akademikui gyvybę.

Dr. Bulanovui
Vidaus reikalų liaudies komisariato sekretoriatas
Esu labai sujaudintas, laimingas, kad VKP (Visasąjunginė komunistų partija) CK vadovybė ir vyriausybės nariai susidomėjo mūsų atliekamu darbu.

Aš jau beveik „adeptas“ (juokauju), tačiau tikiuosi, kad mane suprasite. Tam, kad padaryčiau įspūdį auditorijai ir kad mano pranešimas nebūtų nuobodus ir naivus, drįstu paprašyti jūsų pasikonsultuoti su partijos CK dėl galimybės nukelti pranešimą, nes per tris dienas nespėsiu visko gerai paruošti ir aprašyti, kadangi tai, ką mes čia tiriame, sudaro, visų pirma, gili filosofija, praktinė chemija, geofizika, ir, suprantama, visa tai yra tikras lobis mūsų tarybinio mokslo tyrimams bei atradimams, kurie yra svarbūs (ypač svarbūs) šalies pramonei ir gynybai.

Paruošti rimtam pranešimui man reikia mažiausiai mėnesio, tačiau, atsižvelgiant į būsimą komandiruotę, – pusės metų. Kalbama apie tyrimus. Mums ką tik pavyko prasiskverbti į anksčiau nežinomą sritį. Aš pradėjau blogai miegoti. Jeigu užmiegu, sapnuoju eliksyrus, tabletes, alchemines lygtis, formules, naktimis atsibundu nuo minčių, kurios padeda darbe. Analogiška situacija ir su kitais kolegomis. Tai labai įdomus tyrimas. Apie tai negalima kalbėti paskubomis.

Nepaprasti atradimai bus padaryti, kaip mes planuojame, kai mūsų grupė grįš iš Europos. Mes turime prisikasti prie tiesos, o po to pradėti praktinius bandymus. Kai mes būsime dvasiškai pasirengę.

Pranešimą pradėsiu ruošti jau šiandien. Jeigu mūsų genialūs protai iš CK vis tik nuspręstų man (mums) atidėti pranešimą, būčiau dar laimingesnis ir pakylėtas bei tarybinio mokslo labui padaryčiau tai, kas atrodo neįmanoma.

Aš tuo tikrai tikiu. Jūs, kaip niekas kitas, puikiai žinote apie šio tyrimo smulkmenas ir charakteringas ypatybes.
Faktiškai (ir praktiškai) mes esame „rūmų“ alchemikais, kurie tarnavo karaliams ir inkvizicijai. Studijuodami senovės filosofų ir alchemikų traktatus, pirmosiose eilutėse skaitome apie vieną ir tą patį – atsiskyrėliškumą. Prieš pradedant „Didžiojo Darbo“ procesą, būtina atsiriboti nuo išorinio pasaulio su visomis jo problemomis ir jame tvyrančiu chaosu. Tik tada mes galėsime atrasti „raktus“, ateinančius iš aukščiau. Tai – vaizdingai pasakius. Visiškai nereiškia, kad kvietimą atvykti į Kremlių turiu priimti kaip priešišką veiksmą. Vis tik, jeigu pranešimą reikės daryti dabar, per ateinančias tris paras, tai jis bus nuobodus ir naivus.

Mes čia su jūsų priežiūra pasieksime nepasiekiamą. Jeigu esu neteisus, žinoma, galite mane pataisyti. Galų gale, dirbu jūsų vadovaujamoje įstaigoje, lėšas mūsų darbams perveda NKVD. Vis tik, prašydamas supratimo, sėkmės vardan, paslapties, kurią mes stengiamės atskleisti, dirbdami nuostabiame miške, vardan, pranešimą partijos CK prašyčiau nukelti vėlesniam laikui, kai kils kritinė būtinybė.

Nuoširdžiai jūsų, akademikas Saveljevas 1934 m. gruodžio 28 d. Prierašas ranka: „Dr. Bulanovas šį laišką, niekam neparodęs, pasiliko pas save. 1934.12.30″.

Vos viena diena

Akivaizdu, kad po šio akademiko Saveljevo laiško įvyko labai nemalonus pokalbis su Bulanovu. Pastarasis, greičiausiai, populiariai paaiškino, kuo baigiasi panašūs atsisakinėjimai ir apmastymai, atsakant į tiesioginius CK nurodymus. Atrodo, kad Bulanovo argumentai buvo labai svarūs, nes Saveljevui pakako ne trijų, o tik vienos dienos paruošti pranešimą. 1934 m. gruodžio 30 d. jis perskaitė šį pranešimą VKP CK nariams. Tarp klausytojų buvo ir pats J.Stalinas.

Visasąjunginė komunistų partija Centro komitetas 1934 m. gruodžio 30 d. Išrašas iš protokolo Nr. 118 Apie dr. Saveljevo grupę VKP CK, išklausęs dr. Saveljevo pranešimą apie jo darbo kryptis, mano, kad tolimesni tyrimai šia kryptimi yra perspektyvūs.

CK, atsižvelgdamas į dr. Saveljevo pageidavimus, nusprendžia:
1. SSRS NKVD perduoti naudojimui vilų kompleksą Mamontovkos gyvenvietėje dr. Saveljevo grupės įsikūrimui.
2. NKVD perima į savo balansą vilų kompleksą ir iki 1935 metų pabaigos perkelia mokslinius darbuotojus į šį kompleksą.
3. Grupės kuratoriumi skiriamas CK narys dr. Minenkovas.
4. NKVD ir Finansų liaudies komisariatui leisti organizuoti reikiamo moksliniams tyrimams aukščiausios prabos aukso ir sidabro bei kitų retųjų mineralų kiekio tiekimą dr. Saveljevo grupei.
CK sekretorius J.Stalinas

Gydantis ligas ir prailginantis gyvenimą

Jau 1935-ųjų metų sausio mėnesį Saveljevo grupė gavo visas reikiamas medžiagas, mokslinę įrangą, reaktyvus, taip pat jiems buvo suteikta galimybė vykti į užsienio komandiruotes dirbti Vakarų šalių archyvuose ir bendrauti su alchemijos specialistais. Užsakomos įrangos sąrašas, kurį Saveljevas pateikė NKVD, sudarė 4 mašinraščio puslapius.

Vartant Saveljevo bylos dokumentus galima aptikti daug iššifruotų alchemijos traktatų, simbolių, formulių, kurie galiausiai leido suprasti filosofinio akmens gamybos procesą, apie kurį Saveljevas paruošė ataskaitą „Pavyzdinis alcheminių bandymų atlikimo planas, siekiant laboratoriniu būdu išgauti katalizatorių, taip vadinamą filosofinį akmenį“.

Toliau septyniuose puslapiuose aprašytas sudėtingas cheminis procesas, kurio rezultatas yra „gyvasis vanduo – gyvybės eliksyras, gydantis ligas ir prailginantis gyvenimą“.

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar