Меню
Назад Главная » Каталог статей » Burtai, Magija

Kvantinė medicina visagalė?

Susirgus ar prasidėjus negalavimams dažniausiai skubama pas gydytojus ir pradedama vartoti jų paskirtus vaistus. Tačiu pati geriausia vaistinė yra pats žmogus, jo mintys. Mokslas dar XX a. pradžioje
pastebėjo, kad mintis geba paversti subatomomes daleles fiziniais kūnais. Vadinasi mes savo mintimis veikiame savo sveikatą. Žinoma, žmogus turi laisvą valią apsispręsti, kokį gydymosi būdą pasirinkti: ar medikamentinį ar dvasinį. Parapsichologas, žurnalistas, ezoterinių klubų lektorius Gintaras Mikšiūnas kvantinė magija pasakoja, kas vyksta, kai žmogus suserga, ir kaip minties galia gali jam padėti.

- Kas yra kvantinė medicina?

- Pastaruoju metu sveikatos srityje galima pastebėti daugybę pavadinimų su žodžiu „kvantinis“. Šis žodis vartojamas kalbant tiek apie tradicinę, tiek apie alternatyviąją mediciną. Tradicinėje medicinoje kvantinė terapija labiau siejama su lazerių naudojimu, be to, šis pavadinimas taikomas plačiai taikomai įvairiai biorezonansinei terapijai, naudojant įvairius organizmo funkcijų rezonatorius ar stimuliatorius. Dėl šių metodų veiksmingumo, naudingumo iki šiol nerimsta diskusijos: ar žmogus pasijunta geriau, kai prie kokio nors organo palaikomas aparatas, skleidžiantis esą naudingas elektromagnetines bangas, ar čia veikia paprasčiausia savitaiga.
Alternatyviosios medicinos atstovai taip pat neretai vartoja žodį „kvantinis“. Nuomonių, kodėl alternatyvūs gydovai taiko būtent tokį terminą savo praktikoms, yra be galo daug. Egzistuoja klasikinė mechanika ir kvantinė mechanika. Klasikinė medicina vadovaujasi klasikine mechanika ir Niutono-Dekarto Visatos modeliu. Žmogus esą yra mašina, kuri nuolat genda ir kurią reguliariai būtina remontuoti netgi prieš jos pačios valią. Kalbant apie kvantinę mediciną, reikia tikėtis, kad tie gydovai savo praktikoje taiko ne mechanikos, o subatominio pasaulio dėsnius biologiniams procesams tvarkyti. Ir ne tik biologiniams. Žodis ars medicinae, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „menas padėti“. Pagalba gali būti įvairialypė, nebūtinai susijusi vien tik su fizinio kūno problemomis. Tai pagalba siekiant darnos tiek vidiniame, tiek ir išoriniame žmogaus pasauliuose, žinant, kad jie vienas kitą atspindi. Kvantinis gydymas – tai Absoliuto prisilietimas prie žmogaus kūno, primenant pačiam žmogui, kad jis taip pat yra amžinybė. Taigi kvantinė medicina yra dvasinė medicina, nes siekia atkurti visų žmogaus gyvenimo aspektų pusiausvyrą, suvienyti jį su aplinka, vadinasi, ir su pačiu savimi, su Dievu.

- Kada toks gydymo metodas atsirado?

- Praktiškai visą liaudies mediciną reikėtų vadinti kvantine medicina. Tai yra nerašytas žmonijos paveldas, slypintis kiekvieno mūsų genuose. Mes turime unikalią savybę mintimis tvarkyti organizmo funkcijas taip, kad jos persitvarkytų darnos link. Tam naudojama vaizduotė ir ketinimo jėga, suvokiamas žinojimas, sąmonės būsenos, kai gebama į viską žiūrėti lyg iš šalies. Senoji parapsichologija žinojo tokį dalyką kaip fantomų gamyba vaizduotėje ir manipuliavimas informacija. Fantomas yra ne kas kita, o atvaizdas, kopija. Tai gali būti atmintis, nuotrauka, piešinys, kuriame projektuojamas realaus pasaulio objektas, ir jo atžvilgiu daromos informacinės manipuliacijos. Informacijos pakeitimas kopijoje visada paveikia ir tikrą objektą. Esmė ta, kad Visatoje viskas atkartojama. Jei mes matome panašius daiktus, pavyzdžiui, realų žmogų ir jo atvaizdą nuotraukoje, tai žinome, kad siųsdami mintimis informaciją per nuotrauką keičiame to žmogaus būklę. Nebūtina kalbėtis akis į akį, užtenka netgi labai prasto piešinio arba net atminties vaizdo. Kai tik prisimename žmogų ir tai darome nepasyviai, mes žinome, kad siunčiama informacija keičia jo būklę. Šį modelį galima taikyti gydymo tikslais. Pavyzdžiui, mes vaizduotėje matome paciento stuburą ir mintyse koreguojame vaizdą, kad jis būtų tobulas. Tada ir paciento stuburas keičiasi taip, kaip mes norime. Tai nėra joks stebuklas. Tokį fenomeną galima pagrįsti mokslo atrastais kvantinės fizikos dėsniais.

Vadovaujantis šia metodika tiesinamas stuburas, kryžkaulis, kaukolės kaulai, tvarkomi onkologiniai procesai ir pan.

- Kodėl žmogus suserga?

- Ligos visuomet rodo, kad žmogus gyvena nedarniai. Tai yra signalas, pranešantis, kad kažkur yra perspausta. Liga neatsiranda iš niekur. Iš pradžių ląstelės ilgai kenčia ir informuoja žmogų apie tai, kad jis gyvena ne pagal gamtos ir Dievo tvarką. Paskui, kai joms „atsibosta“ šeimininko užsispyrimas, pavirsta piktybinėmis. Ir štai – atsiranda onkologinė liga. Problema ta, kad visuomenė gyvena pagal tam tikras taisykles. Jas nustato tradicija, kurią saugo bendruomenių išrinkti patikėtiniai, t. y. valdžia. Tai štai tos taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi esame pripratę galvoti ir gyventi, 90 % prieštarauja Visatos dėsniams. Dėl to tiek pavienio žmogaus, tiek bendruomenių gyvenime atsiranda procesų, vedančių iš darnos link chaoso. Kadangi nesilaikydami darnos ardome Visatos tvarką, suveikia kompensaciniai mechanizmai. Pavyzdžiui, daug lakstome, dirbame, pervargstame ir netikėtai lyg perkūnas viduryje žiemos mus užklumpa gripas. Tada priverstinai gulame į lovą pailsėti. Pusiausvyra atkurta. Bet jeigu mes laiku paspaudžiame stabdžius, laiku pailsime, mes jau savo atžvilgiu atliekame kvantinį gydymą, nes palaikome kūno pusiausvyrą.

- Kas žmogui padeda pasveikti, atgauti energiją, gerai jaustis?

- Geriausias kvantinio gydymo ir gydymosi įrankis yra teigiamas mąstymas. Kvantinė medicina, vertinant ezoterinę jos išraišką, keičia pasaulėžiūrą. Suvokimas, kad nuo tavęs viskas priklauso, padaro žmogų aktyvų ir atsakingą. Toks žmogus domisi vidiniais procesais, jis yra čia ir dabar, jo sąmonė budri, nes tik taip galima tapti stebėtoju, gebančiu valdyti materiją. Toks žmogus yra sveikas ir laimingas.
Bet jeigu žmogaus dėmesys nukreiptas į medžiagiškumą, jeigu jis save suvokia kaip mėsą, kaip biliardo kamuoliuką, galintį tik reaguoti į kito kamuoliuko smūgį, tai jam belieka skaityti V. Lenino raštus, teisti kitaip mąstančius žmones ir nervingai reaguoti į menkiausią gyvenimo iššūkį. Tai yra tiesiausias kelias į onkologines ligas.

- Kaip gydo kvantinė medicina? Koks yra tokio gydymo seansas?

- Kvantinis gydymas – tai pirmiausia pusiausvyros ir darnos atkūrimas įvairiausiais lygiais, pokyčiai daromi tiek fizinio kūno sistemose, ties subtiliuosiuose kūnuose. Yra praktikų, kurių metu gydovas liesdamas pirštais veikia stuburo slankstelius, o juk yra žinoma, kad stuburo slanksteliai atsakingi už visų kūno funkcijų veiklą. Galima išlyginti kryžkaulį, klubus, ištiesinti kojas ir t. t. Tai labai teigiamai paveikia paciento būklę. Jeigu yra rimtesnių problemų, daromos hilerinės operacijos, valomi biolauko parazitai, uždaromi energijos praradimo kanalai ir t. t. Priklausomai nuo problemos seansų gali būti labai įvairių. Tai ne vien tik kūno lygmens negalavimų gydymas. Tai ir šeimyninių bei darbo problemų sprendimas, savo tikrosios paskirties ir vietos šiame pasaulyje, šiame gyvenime suvokimas.

Atkūrus pusiausvyrą, negalima tikėtis, kad po minutės arba rytoj nustos skaudėti ar visiškai išnyks rūpestis. Jei žmogus nenorės toliau dirbti, tobulintis pats, nieko nebus. Tikrasis kvantinis gydovas visada yra pats žmogus, siekiantis darnos, einantis dvasiniu keliu visiško nubudimo link.

Kvantiniai gydovai teigia, kad žmogus savo mintimis gali viską keisti. Užtenka nuraminti protą, pagalvoti teisingai – ir pokyčiai jau yra. Taip nutinka ir žmogaus organizmui, nereikia net brangių vaistų. Jų funkciją atlieka mintis ir ketinimo jėga.

- Kuo kvantinis gydymas skiriasi nuo tradicinio reiki, ciguno, hilerių gydymo, parapsichologijos ir pan.?

- Kvantinis gydymas nieko neturi bendro su reiki, bet tam ir neprieštarauja. Manau, šiandien reiki jau atgyveno, nes nebėra to efekto, kuris buvo prieš kelis dešimtmečius. Pats turėdamas visus reiki laipsnius galiu sakyti, kad šis metodas manęs neįtikino tiek, kad vien tik juo vadovaučiausi. Dažniausiai žinių apie kvantinį gydymą žmonės įgyja ne iniciacijų metu, iš mokytojo mokiniui, bet visiškai netikėtai. Žmogus tiesiog ima ir suvokia, gal tiesiog oru ateina jam informacija, ką daryti. Užtenka paprašyti Visatos, kad būtų duota žinių, ir jos ateina. Mes jau gyvename Vandenio eroje ir ašramų mokytojai, perduodantys mokiniams žinias iš lūpų į lūpas, jau yra praeitis. Šiandien mokomasi tiesiogiai. Mes viską jau žinojome, bet buvome pamiršę.

- Ar visas ligas kvantinė medicina yra pajėgi išgydyti? Galbūt žinote konkrečių istorijų, kuomet kvantinė medicina išgydė, kaip buvo manyta, nepagydomą ligą?

- Iš savo praktikos žinau daug atvejų, kai ant kojų atsistodavo medikų „nurašyti“ onkologiniai ligoniai. Po kelių seansų pagerėja kraujas, ląstelėse prasideda regeneracijos procesai. Žinoma, kiekviena liga turi priežastį. Taikant kvantinį gydymą reikia, kad žmogus norėtų ir galėtų atleisti tiek pats sau, tiek aplinkai. Jis turi išmokti priimti. Štai neseniai viena vilnietė, rimtai įbauginta medikų, kad jai liko gyventi kokie keleri metai, tiesiog rimtai išsigando naujų tyrimų. Jie parodė, kad ligos nėra. Medicinos mokslas tokių atvejų, deja, netiria ir vadina diagnostikos klaida.

- Ar išmokti taip gydyti pajėgtų kiekvienas žmogus? Gal tam reikia specialių galių?

- Tai prieinama kiekvienam. Tik reikia atsiduoti ir prašyti Dievo, Visatos reikiamų mokytojų ir žinių. Jeigu toks noras yra, rezultatai bus.

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar