Меню
Назад Главная » Каталог статей » Paranormalūs reiškiniai

Telekinezė. Telekinetiniai gebėjimai

Telekinetiniai gebėjimai – natūralus reiškinys ir visi mes tai sugebame, tereikia to išmokti šiuo gebėjimu naudotis. Pirmiausia tai su protu (psichika), smegenimis bei sąmone susijęs fenomenas, tačiau jo šaknys subatominės prigimties kaip ir visų apsireiškimų. Kai kurie tyrimai rodo, kad su tuo susijęs smegenų žievės aktyvumas. Dažnai tai, ką vadiname parapsichologiniu fenomenu ar mistiniais įvykiais, atsitinka nesąmoningumo fazėse.

Sąmonė nėra pastovi. Ji sudaryta iš nuolat viena kitą keičiančių fazių, kuomet būname sąmoningi, o po to iškeliaujame už sąmonės ribų ir t.t. Toks fazių kaitos fenomenas – energijos ir šviesos pasireiškimas, susijęs su fotonais. Energija, apie kurią čia kalbame, yra tarsi mažos energijos kvantų kišenėlės. Gebėjimas lankstyti šaukštus, pakilti į orą pasireiškia kaip psichinis įvykis, netelpantis į mūsų įsivaizduojamas realybės ribas. Žinoma, čia yra ir daug fantazijos. Reikia sugebėti skirti viena ir kita. Kartais yra didžiulis skirtumas tarp to, ką galvojame ir matome bei tarp to, kas vyksta iš tiesų.

Kas yra telekinezė

Telekinezė – iš esmės gebėjimas judinti daiktus fiziniame plane naudojant tik telepatinę galią. Žmonės mano, kad tai – magiški veiksmai. Tačiau yra ne visai taip. Galiu pateikti tik savo požiūrį, tačiau tikiu, kad visi iš prigimties turime šį gebėjimą. Tai įgimta, kaip ir gebėjimas vaikščioti, kalbėti, kvėpuoti. Tačiau mes paprasčiausiai vieną dieną imame tai ignoruoti.

Paprastai aiškinama, kad telekinezė veikia energijos laukų (magnetinių ar elektrinių) ar telepatinės energijos bangų pagalba. Telepatinė energija pakankamai galinga, kad sugebėtų pastumti/atremti objektą ar įtraukti jį vidun. Daugelio žmonių vienintelis susidūrimas su telekineze būna atsitiktinis – kažkas paslaptingai nukrenta, daiktai skraido po kambarį. Tai dažnai painiojama su poltergeistu, kai tuo tarpu tai paprasčiausiai veikia žmogus, turintis telekinetinių gebėjimų. Bet kas gali įvaldyti jų jėgą ir dievobaimingai ja naudotis.

Telekinezės teorija

Telekinezė laikoma nuostabiu talentu, kurį turi tik kai kurie žmonės. Priešingai, aš manau, jog telekinezė – tai, ką iš prigimties turime visi. Mes paprasčiausiai to nenaudojame. Apskritai visi turime telepatinių gebėjimų. Leiskite paaiškinti.

Kiekvienas gyvas žmogus turi smegenis. Akivaizdu. Teigti kitaip būtų absurdiška. Tačiau mes nepanaudojame visų smegenų galimybių, mes nepanaudojame didžiosios jų dalies. Taip pat kai kurias smegenų dalis naudojame daugiau nei kitas. Kai kuriems žmonėms patinka menas, kitiems – matematika, skaičiavimas, logika, sportas, rašymas, šokiai, kolekcionavimas… kiekvienai iš paminėtų veiklos rūšių pasitarnauja vis kita smegenų dalis. Taip yra ir su telepatiniais gebėjimais. Visi naudojame tam tikrą dalį telepatinių gebėjimų, tačiau toli gražu ne juos visus. Kai kurie iš mūsų tiesiog „žino“, kad kažkas įvyks, ar gali numatyti pasekmes geriau nei daugelis kitų arba „jaučia“, ar tik ką sutiktas žmogus yra geras ar blogas. Visa tai ir yra telepatinių galių panaudojimas.

Kaip galime priversti dirbti nenaudojamas smegenų dalis, taip ir su šiais gebėjimais. Menininkas gali išmokti algebrą, jei dirbs be atvangos. Taip ir telekinezės galima išmokti tinkamai lavinantis ir panaudojant įgimtus parapsichologinius gebėjimus.

Vienintelis dalykas, kuris nuo to sulaiko – nepasitikėjimas savimi. Kaip ir vaikas, sakantis:“Aš nemoku matematikos, tai neįmanoma“, taip ir žmogus, sakantis:„Negaliu naudotis telekinetiniais gebėjimais, aš jų neturiu“, save sulaiko. Patys sau esame griežčiausi kritikai. Gana! Tikėkite savimi ir gebėjimai atsiras.

Skeptikų apibrėžimas

Telekinezė – daiktų judėjimas moksliškai nepaaiškinamais būdais, dėl magiškų galių poveikio. Psichokinezė – fizinių daiktų judėjimas veikiant telepatinėms ar psichinėms/minčių galioms. Uri Geller tvirtina, jog gali lankstyti šaukštus, sustabdyti laikrodžius išorinių daiktų kontrolei pasitelkdamas vien mintis. Kitas tvirtina, jog vien panorėjęs gali priversti pieštuką ridentis stalu. Tokių saloninių triukų, demonstruojančių psichokinezines galias yra begalė.

Mano nuomone, žinoma, tokių saloninių triukų daugybė. Tokių saloninių triukų galima rasti kiekvienoje srityje. Tačiau tai nereiškia, kad tikroji telekinezė neįmanoma.

Plačiau apie tai, kaip veikia telekinezė

Telekinezė – daiktų judinimas minčių pagalba. Jei ruošiatės išbandyti telekinezę, Jūs turite atsipalaiduoti, išsilaisvinti nuo minčių, bei sugebėti susikoncentruoti tik į tą objektą ir į nieką daugiau. Kai kurie mano, jog prieš telekinezę reikia pamedituoti. Jūs turite tam pasiaukoti, nes tai gali  trukti metų metus, tačiau manau, jog laukti verta. Galvokite apie savo tikslą. Darykite tai tol, kol ims lengvai sektis, darykite tai kasdien. Po kurio laiko pastebėsite rezultatus. Štai keletas eksperimentų: ridenti parkerį kaskart vis mažiau jį liečiant, dantų krapštukas vandenyje, bandymas nukreipti žvakės liepsną viena kryptimi, plunksna butelyje, šaukšto balansavimas ant stiklinės krašto stengiantis sustabdyti šaukšto supimąsi, ir paskutinis, bet visai paprastas – sidabrinių stalo įrankių ar raktų lankstymas. Sidabrinių stalo įrankių lankstymas kiek skiriasi. Jūs laikote pasirinktą objektą rankoje ir jaučiate įsivaizduojamą paviršių, lankstantį sidabrinį įrankį. Esmė yra tame, jog Jūs ne sulankstote,bet leidžiate sulankstyti.

Levitacija didžiąja dalimi yra telekinezės forma, taigi naudokite tą patį telekinezės metodą, jei norite ką pakelti ar pats pakilti nuo žemės. Kai kurie žmonės mano, jog telekinezė veikia magnetinės energijos pagalba, o kai kurie mano, jog tai energijos panaudojimas.

Energijos apdorojimas mintyse dažnai naudojamas PSI kamuoliams suformuoti. Tai būdas išmokti apdoroti energiją. Sudedate rankas taip, lyg kažką jose laikytumėte, o tada įsivaizduokite, jog tai Jūsų energijos kanalas, tiesiog leiskite jai tekėti Jūsų rankomis į kamuolį jose. Jei Jūs to nematote, galbūt reikia dar pasistengti. Nesijaudinkite, jei nepavyksta iš pirmo karto, gali būti, kad Jūs dar nesugebate sutelkti visų pastangų. Ar jau pavyko suformuoti PSI kamuolį, galite suprasti sutelkę dėmesį į rankas. Jos užkaista ir kartas nuo karto sutrūkčioja. Jei rankas skauda, nesijaudinkite, tai normalu. Pabandykite suformuoti PSI kamuolius skirtingų pojūčių pagalba ir pastebėkite skirtumus. Galiausiai matydami PSI kamuolius Jūs galėsite keisti jų spalvą, formą ir t.t. galėsite daryti su jais ką panorėsite.

Šydai paprastai formuojami tokiu pat būdu, bet energija apsupa Jus. Jūs galite programuoti ją pagal savo norus. Ji darys tai, ką Jūs panorėsite.

Telepatija kitų asmenų minčių skaitymas. Jūs jiems taip pat galite pasiųsti mintis. Tai laiško siuntimas draugui ir jo atsakymo laukimas. Įsivaizduokite, kad susisiekiate su jais, jų mintimis (siuntėjas). Kai jau pajuntate, Jūs susisiekėte, neturėkite kitų minčių išskyrus laišką. Įsivaizduokite laišką įvairiomis spalvomis, įvairaus dydžio ir šrifto. Įsivaizduokite žodžius tokius, kokie jie yra. Gavėjas privalo neturėti jokių minčių, būti atviras gaunamoms ar įsivaizduojamai gaunamoms mintims. Nepasakokite gavėjui apie laišką tol, kol jis nėra iki galo įsitikinęs, jog žino, kas tai.

Telekinezė. Nuo ko pradėti?

Yra tam tikri dalykai, su kuriais reikia dirbti, kad galėtumėte ko nors pasiekti telekinezės srityje. Čia aptarsiu kliūtis, kurias turite įveikti ir pratimus, kuriuos treniruotis atlikti.

1.Abejonė. TELEKINEZĖ YRA TIKROVĖ. Žmonės tai padarė, žmonės tai daro nuolat. Tai dovana, kurią turi visi. Pirmiausia turite tuo patikėti, kad galėtumėte žengti toliau. Abejonė – tarsi siena tarp Jūsų ir telekinezės. Perlipkite šią sieną, ir telieka ji toli užnugaryje. Jūs turite neabejoti savo tiesos paieškomis, ypač kai tai paliečia psichikos galias.

2. Logika. Taip, jūs gyvenate realiame, praktiškame pasaulyje, natūralu mąstyti apie tai, kas mus supa. Nereikia nerimauti. Palikite nuošalyje logiką, kai pasieksite telekinezę, pamatysite, kokia apskritai paika yra logikos sąvoka.

3. Širdies tyrumas. Kodėl norite išmokti telekinezės? Priežastys tam turi būti pozityvios, o ketinimai tyri. Jei norite to išmokti tam, kad pakenktumėte kitiems, pasipelnytumėte iš neįprasto talento, ar tiesiog padarytumėte įspūdį draugams, pamirškite apie tai. Išmokite to, kad lavintumėte protą, išmokite to kaip iššūkio realybei. Nebandykite to iš puikybės. Jei Jūsų tikslas toks, Jūs nieko nepasieksite.

4. Meditacija. JŪS TURITE MEDITUOTI. Tai reikalavimas. Meditacija – tai raktas paruošti psichiką telekinezei.

Telekinetinių gebėjimų tobulinimas

* Kasdien medituokite po pusvalandį, kad ir penkiolika minučių, jei esate labai užsiėmę.
* Bandykite pasiekti telekinezę vieną kartą, jei įmanoma du kartus per dieną. Paskirkite tam 30-60 min.
* Susitelkite ties vienu metodu savaitei, jei jis neveikia, metodus pakeiskite.
* Atsipalaiduokite; vietoje to, jog galvotumėte apie tai labai rimtai, priimkite tai kaip eksperimentą, kaip žaidimą. Jei stengsitės pernelyg stipriai, tik susierzinsite ir nieko nepasieksite.
* Nepasiduokite.
* Nesakykite sau, jog negalite to padaryti, nes Jūs tai galite.

Ką galite daryti telkinezės pagalba:

* Judinti daiktus, pvz., žurnalus, puodelius ir pan.;
* Lankstyti daiktus (šaukštus, šakutes, parkerius ir pan.)
* Galite formuoti PSI kamuolius (energijos kamuolius) ir juos mėtyti.

Jei jau esate pažengęs, Jūs galite:

* Atidaryti/uždaryti langus;
* Užrakinti duris;
* Įjungti šviesas;
* Mesti daiktus į žmones ar kitus objektus.

Ko nedaryti

Prieš Jums pradedant bandymus lankstyti šaukštus, šakutes, leiskite užsiminti, dėl kokių priežasčių bandymai gali būti nesėkmingi.

1. Priežastis, dėl kurios nesiseka lavinti savo telekinetinių gebėjimų, gali būti viena iš keleto. Tokios žmogiškos emocijos kaip stresas gali kliudyti telekinezės procesui, nors stresinė situacija kartais gali net padėti pasiekti tai, kas žmogui atrodo neįmanoma. Esu įsitikinęs, jog Jums teko girdėti apie tai, kaip netikėtas atsitikimas žmogų priverčia padaryti neįtikėtinus dalykus. Taip, tai susiję su adrenalinu, bet čia veikia kvantų dinamika. Tais momentais žmonės pajunta, jog jų gebėjimai nebepaklūsta mokslui. Tuomet jie apie tai nebegalvoja, jie tiesiog tai daro. Jokio mąstymo, jokio išankstinio nusistatymo. Negalvokite apie tai tiek daug, tiesiog darykite tai be išankstinių nuostatų.

2. Paprastai, jei nėra realaus pavojaus ar poreikio, žmogiškos emocijos neleidžia tam įvykti. Negatyvios emocijos, tokios, kaip kaltė, baimė, nepasitikėjimas, išankstinė nuostata, įtarimas pažeidžia reikalingą natūralią tėkmę. Būtina tikėti, kad tai įmanoma. Kaip kitaip galime tikėtis, jog kažkas įvyks, jei manome, jog tai neįmanoma?

3. Atsipalaiduokite, negalvokite apie tai įsitempę. Mėgaukitės lavindami naujus gebėjimus. Tai ne varžybos ar išbandymas. Čia nekalbama apie vertę. Labai daug dvasingumu grindžiamų filosofijos krypčių remiasi atlygio principu. Dvasinis suvokimas ir evoliucija nėra prizas, kurį laimime. Perėjimas į aukštesnius dvasinio suvokimo lygmenis yra augimo procesas, sąmoningumo vystymasis. Telekinezė tėra dar vienas gebėjimas, kuris gali atsiskleisti.

4. Nepuoselėkite savyje išankstinių nuostatų apie tai, kokie turėtų būti rezultatai. Tiesiog leiskite sau tai patirti natūraliai. Nekurkite scenarijaus. Neakykite sau kas ir kaip turėtų būti, ar kurioje vietoje kokiu laiku turėtumėte būti, visa tai stabdo energiją. Kai Jūs tai darote, Jūs būnate taip užsiėmę galvojimu, kad negali susidaryti tinkama atmosfera. Valia ir argumentai nesuderinami su telekinetiniais gebėjimais.

5. Nepykite ant savęs, nesusierzinkite. Vėl atsipalaiduokite, pajuskite malonumą.

6. Nesidrovėkite. Taip, žmonės dažnai jaučiasi kvaili ar drovūs. Nereikia. Jei negalite to tinkamai padaryti, tai dar nieko apie Jus nepasako. Tai tik reiškia, jog šaukštas ar šakutė dar nesilenkia, tik tiek.

Telekinezės metodai

Metodas 1: mintimis likite vienas su objektu, įsistebeilykite į liepsnos atramos tašką (ne į pačią

liepsną, nevarginkite tinklainės, galima ir mirkčioti). Atidžiai žiūrėkite į ją, tada atitraukite akis ir pereikite į meditacinę būseną. Stebėkite, kaip žvakė juda ir šoka. Įsivaizduokite, jog tai ypatinga Jūsų galūnė, pajauskite, jog galite ją judinti taip pat lengvai, kaip ir savo ranką ar koją. Stebėkite ją, ir kai jausite ją tarsi savo kūno dalį, pabandykite ją lankstyti. Žiūrėkite, kaip liepsna plečiasi, traukiasi, mirga ar ramiai dega. Darykite tai 10-15 min., tada žvakę užgesinkite.

Metodas 2: Vizualizuokite! Šio metodo pagalba mintyse matote, kad turi įvykti. Jei norite rasti laisvą vietą šalia sausakimšo prekybos centro durų, aiškiai įsivaizduokite tuščią vietą tiesiog šalia durų prieš tai, kai išeisite iš parduotuvės. Ieškote ko nors ypatingo? Aiškiai tai įsivaizduokite, įsivaizduokite, kad tai jau turite ir džiaukitės. Kad vizualizacija būtų stipresnė, parašykite, ko tiksliai norite. Aprašykite tiksliai. Jei Jums to reikia, tai ir įvyks. Jei ne, pagalvokite, galbūt yra priežastis, dėl kurios neįvyko tai, ko norėjote; galbūt įvyks kas nors dar geresnio, tiesiog tam netinkamas laikas. Visuomet prašykite, kad tai būtų padaryta remiantis geriausiais norais. Tai visuomet veikia ir sugedus technikai ir kitose srityse; tiesiog matykite kompiuterį, videokasetinį magnetofoną, automobilį ir pan. puikiai veikiančius.

Metodas 3: Postūmis energijos pagalba. Prieš tai išbandydami perskaitykite pradedančiųjų logaritmus ir sukurkite energijos kamuolius. Pripūskite balioną ir padėkite jį ant grindų (geriau ant gana slidaus paviršiaus; pvz. ant linoleumo). Suformuokite energijos kamuolį, kad jis būtų matomas kuo ryškiau, t.y. būtų kuo tankesnis. Su energijos kamuoliu, kurį laikote rankose, pastumkite balioną grindimis. Nelieskite baliono rankomis.

Похожие материалы

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar