Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Ateivių laiškai žmonijai

Paskutiniu metu internetą ir daugelį, net šou TV laidų užplūdo informacija apie nežemiškos kilmės objektus, būtybes, technologijas ir pan. Prisiminkime lietuvių liaudies dainas, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai yra įvardinti mūsų broliai iš Sietyno (Plejadžių) žvaigždyno. Dainoje brolių lyginimas visada su konkrečiu žvaigždynu Sietynu.

<…>

Bernužėli, kareivėli
Kur tavo brolelis?
Aukštai danguj sietynėlis
Tai mano brolelis…

Laikas etnokultūros duomenis pradėti lyginti su ta informacija, kuri yra mūsų būties artimiausia realybė.

Šį skyrių pradėkime nuo laiškų, tariamai gautų iš ateivių.

Sunku patvirtinti jų autentiškumą, tačiau kol kas niekas taip ir neprisiėmė „nuopelnų“ už laiškų parašymą. Šis ilgas laiškas žmonijai buvo gautas goodworksonearth.org 2003 metų spalio 23 dieną. Laiškas neturėjo jokio atgalinio adreso. Laiškas tapo tikra sensacija internete. Jame rašoma apie tai, kad nežemiškos gyvybės formos šiuo pranešimu susisiekia su mumis ir męs turime nuspręsti ar norime jog jos pasirodytų ir padėtų mums. Pranešime rašoma apie ekologines Žemės problemas ir kad greit gresia visos žmonijos išnykimas.
Interneto bendruomenė apie pranešimą diskutavo visuose forumuose susijusiose su nežemiška gyvybės forma. NSO konferencijose jis taip pat buvo aptartas ne vieną katą. Pašto dėžutė iš kurios laiškas buvo išsiųstas niekada nebuvo atrasta.Rodėsi, kad jo išvis nebuvo įmanoma gauti.
Per devynerius metus nuo laiško gavimo taip niekam ir nepavyko įrodyti, laiško kilmės, bei jo realumo. Niekas neprisiėmė atsakomybės. Buvo keletas žmonių kurie norėjo pasipelnyti paskelbdami, kad jie yra laiško autoriai. Tačiau jų negalėjimas atskleisti kai kurių detalių dėl laiško išsiuntimo įrodė, kad jie yra apsišaukėliai. Taigi po 10 metų šis laiškas žmonijai nuo kitos nežemiškos civilizacijos vis dar lieka paslaptimi. Tikėti ar ne, jums spręsti.

Pakeiskit pasaulį!
Nuspręskite ar męs turime pasirodyti Kiekvienas iš jūsų nori pasinaudoti savo laisva valia ir patirti laimę. Turėdami galimybę spręsti jūs galite nuspręsti ar mums verta pasirodyti. Jūsų laisvė priklauso nuo žinių kurias jūs patys susikuriate. Jūsų laimė priklauso nuo meilės kurią jūs duodate ar gaunate. Kaip ir visos sąmonę turinčios rasės šio vystymosi laikotarpiu jūs galite jaustis izoliuoti jūsų planetoje. Toks įspūdis daro jus tikrus dėl savo ateities. Vis dėlto jūs esate didelių permainų laikotarpyje apie kurį žino tik nedaugelis išrinktųjų.
Mes negalime prisiimti atsakomybės pakeisti jūsų ateitį be jūsų pritarimo. Apsvarstykite šį pranešimą pasauliniuose referendumuose. Kiekvieno jūsų balsas bus lyg balsavimas.

Kas mes esame?
Nei jūsų mokslininkai nei jūsų religiniai atstovai negali vieningai paaiškinti nepaaiškinamų įvykių kurie nutiko jūsų planetoje per tūkstančius metų. Norėdami sužinoti tiesą turite į viską pažvelgti kitaip. Be jūsų dabartinių įsitikinimų ir supratimo.
Vis daugiau jūsų mokslininkų, kurie slepia savo vardus, tiria kitokį pasaulio supratimą, ir jie artėja prie tikrosios tiesios. Šiandieną jūsų civilizacija yra pripildyta begalinės informacijos kurios tik maža dalis yra teisinga. Nutikimai nutikę jūsų jūsų civilizacijos praeityje ir anksčiau skambėję kaip absurdas, per paskutiniuosius 50 metų tampa labiau suprantami ir įtikinami. Žinokite, kad ateitis jus nustebins dar labiau. Jūs sužinosite blogiausius dalykus, taip pat ir geriausius.
Kaip milijardai kitų šioje galaktikoje esančių civilizacijų, mes esame sąmoningi tvariniai. Nėra jokio esminio skirtumo tarp jūsų ir mūsų, išskyrus patirtis tam tikruose evoliucijos etapuose. Kaip ir bet kurioje kitoje organizuotoje struktūroje, hierarchija egzistuoja mūsų vidiniuose santykiuose. Mūsiškė yra grindžiama kelių rasių išmintimi. Būtent todėl mes susisiekėme su jumis. Mes nesame dievai ar mažesnieji dievai. Mes esame jūsų kosminiai broliai. Fiziškai mes skiriamės nuo jūsų, bet dauguma iš mūsų turi humanoidinius kūnus. Mūsų egzistavimas yra realybė tačiau dauguma jūsų to dar nesuvokia. Jums nepavyks mūsų aptikti nes mes esame nematomi jūsų jutimo organams didžiąją laiko dalį.
Mes norime užpildyti šią tuštumą šiame jūsų istorijos momente. Mes tai nusprendėme kolektyvinio pasitarimo metu, tačiau to negana. Mums jūsų reikia. Šio pranešimo dėka galite priimti sprendimą, ar ir jums mūsų reikia. Mes neturime Žmogaus jūsų planetoje kuris galėtų padėti jums apsispręsti.


Kodėl mes nematomi?
Tam tikruose evoliucijos etapuose tam tikros kosmoso civilizacijos atrado formas kurioms nereikalinga jokia materija. Struktūrinė dematerializacija ir materializacija yra jų dalis. Tai yra tai, ką jūsų žmonija pasiekė keliose laboratorijose glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis nežemiškomis būtybėmis. Visa tai
yra slepiama jūsų išrinktų atstovų. Jūsų mokslo bendruomenių taip vadinami NSO yra daugiamačiai kosmoso erdvėlaiviai priklausantys būtent toms
gyvybės formoms. Daugelis žmonijos rasės atstovų yra fiziškai ar emociškai kontaktavę su NSO. Visa tai vyksta jūsų vadovų pritarimu už pagalbą kurią jums suteikia mokslo darbuose kitos gyvybės formos. Tai yra iš anksto apgalvotas kitų gyvybės formų kurios jus supa planas. Tačiau kol to patys nepamatysite tol negalėsite tuo patikėti. Mes jus suprantame. Daugelis materialų kūną turinčių sutvėrimų naudojasi jumis savo neigiamiems tikslams ir yra slepiami jūsų valdžios atstovų kad jie neegzistuoja.
Mes teikiame svarbą žmogaus laisvei, kad jūs patys galėtumėte pasiekti technologinės pažangos ir išsivystymo. Tikimasi, kad greitu laiku jūs galėsite prisijungti prie kitų kosminių civilizacijų ir tapti vienos šeimos nariais. Mes galime pasirodyti jums viešai ir padėti įgyvendinti šią misiją.
Kol kas mes jums dar nepasirodėme, nes per mažai jūsų to nori ir tiki tuo. Kai kurie iš jūsų kurie stebi naktinį dangų ir mąsto apie kitas nežemiškas būtybes to norėtų, tačiau to yra per mažai.

Kas jūs esate?
Jūs esate palikuonys civilizacijų, kurių dėka ilgą laiką buvote mokomi. Jūsų tikslas yra suvienyti visas rases dabar gyvenančias jūsų planetoje, kad galėtumėte pasiekti bendrą tikslą. Jūs stabdote savo vystymąsi nes nesugebate bendradarbiauti vieni su kitais.
Jūsų išvaizdos skirtumai dabar nėra svarbiausias dalykas. Dabar svarbiausia bendras tikslas. Jūsų prigimtinė rasės spalva dabar nebėra svarbiausias diskusijų tikslas.
Taikos paskelbimas nereiškia, kad jūs nustojote kariauti. Jūs gyvenate taikoje, tačiau galvojate apie tai kaip pakenkti kitiems ir būti aukščiau visų. Visa tai neskatina jūsų vystymosi, nes jūs dirbate atskirai.
Kad suprastumėte tai, turite suprasti jūsų pasirinkimą skriausti savo rasę, kad galėtumėte įgyti vienokių ar kitokių technologinių pranašumų. Tai liečia ir jūsų susitarimą su kitomis nežemiškomis būtybėmis kurių dėka gaunate tam tikrą informaciją, tačiau jiems leidžiate grobti jūsų rasės žmones.

Bus tęsinys

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar