Меню
Назад Главная » Каталог статей » Hipotezės

Didžiosios kinų sienos paslaptis

Šis statinys pagrįstai laikomas Didžiausiu pasaulinės civilizacijos pasiekimu. Didžioji kinų siena iš tiesu yra unikali, o šio rankomis statyto statinio mįslėms nėra galo. Siena iki šiol tyrinėtojams pateikia siurprizus, daugelis klausymų kol kas lieka be atsakymų. Vien tik versijos, prielaidos, hipotezės. Pateikiame skaitytojams vieną hipotezę, bandančią paaiškinti kokiu tikslu buvo pastatyta Didžioji kinų siena.

Didžiojo tirono idėja

Pirmasis dalykas, vedantis tyrinėtojus į aklavietę, - praktinė Didžiosios kinų sienos paskirtis. Juk žmonės paprastai taip sau nieko nedaro. Iš tiesų, kam gali šauti į galvą beprotiška mintis pastatyti niekam nereikalingą statinį, tam panaudojant titanišką darbą ir astronomines lėšas? Istoriškai susiklostė nuomonė, kad tuo metu, kai vyko atskirų, amžinai tarpusavyje kariaujančių senosios Kinijos kunigaikštyčių suvienijimas, atsirado būtinybė sustiprinti naujosios valstybės sienas. Apsaugoti šiaurinę imperijos dalį nuo vis stiprėjančių klajoklių genčių. Valdovai manė, kad tik įvykdžius šią sąlygą, bus galima efektyviai reformuoti imperiją.

Buvo nuspręsta izoliuotis nuo išorinio pasaulio. Rytuose, pietuose ir vakaruose Senovės Kinija nuo kaimynų buvo atitverta gamtinėmis kliūtimis - kalnais, dykumomis, jūromis. Nepridengta liko valstybės šiaurė. Pati idėja pastatyti sieną priklausė didžiam reformatoriui ir tironui Čin Ši Huangui iš Cinų dinastijos. Sis projektas netgi popieriuje atrodė grandiozinis ir darė įspūdį savo apimtimi. Bendras sienos ilgis turėjo būti daugiau nei 6 tūkstančiai km. Sunku tai net įsivaizduoti!

Darbo jėgos trūkumo nebuvo

Milžinišką sieną statė milijonai žmonių. Tačiau juos laikyti vergais irgi nėra teisinga. Statybai reikėjo kvalifikuotų meistrų ir architektų. Juk statinys turėjo tarnauti tūkstančius metų. Tais laikais tarnavimas valdovui paprastų žmonių tarpe buvo laikomas šventa ir garbinga pareiga. Daugybė žmonių paklusniai ėjo į darbą, taip atiduodami duoklę Dievo pateptajam. Koks buvo pagrindinis šių žmonių stimulas? Tai dangaus jėgų ir dieviškojo imperatoriaus dėkingumas! Dešimtys tūkstančių žmonių buvo pasiruošę mirti statybose.

Pagal projektą apie 7 m atstumu viena nuo kitos iš kietojo smiltainio buvo statomos pagrindinės sienos, kurių storis siekė beveik metrą. Tarpas tarp sienų buvo užpilamas gruntu su moliu. Sis mišinys buvo taip suplūkiamas, kad pasidarydavo vos ne monolito kietumo. Viršuje buvo paliekami stulpeliai, už kurių galėjo slėptis sienos gynėjai. Sienos plotis buvo toks, kad greta galėjo joti šeši gerai ginkluoti raiteliai. Maždaug kas 0,5 km buvo statomi sargybos bokštai („laužai"), kurie saugojo vartus sienoje.

Sargybos bokštai „laužais" buvo pavadinti neatsitiktinai. Naktimis sargyba juose uždegdavo didelius laužus, kurie atliko švyturio funkciją. Jei kildavo pavojus, laužas būdavo užgesinamas - tai buvo signalas netoli sienos esantiems karių pulkams, kurie nedelsdami vykdavo ginti nuo priešų sienos ir vartų. Yra viena keistenybė - toks pranešimo ugnimi apie pavojų būdas buvo naudojamas ir kitose tautose, tik laužas buvo uždegamas, taip pranešant apie pavojų. Kodėl kinai darė atvirkščiai? Pažvelkime žemėlapyje į Didžiosios kinų sienos liniją. Jeigu gynybinis statinys skirtas apsaugoti imperiją nuo priešų, kodėl jis nėra pastatytas iki galo? Pagal visą logiką siena turėjo driektis nuo Rytų Kinijos jūros pakrantės iki sunkiai prieinamų Tibeto kalnų atšakų. Tokiu atveju statinio funkcionalumas būtų suprantamas ir pagrįstas. Vienas sienos galas iš tiesų tarsi pastatytas taip, kad atliktų gynybinę funkciją, tačiau kitame gale paliktas nepridengtas daugelio kilometrų praėjimas? Ar tai dėl ilgalaikės statybos dėl darbo jėgos ir lėšų trūkumo? Į darbščius ir dievobaimingus kinus tai nepanašu. O į ambicingus senovės tironus - juo labiau. Juk sienos statyba turėjo įamžinti Čin Ši Huangą, o ne tapti pašaipų objektu ateities kartoms. Jeigu didžioji dalis sienos buvo pastatyta, tai dar kažkiek pasistengus buvo galima ją užbaigti. Šia landa ne kartą pasinaudojo priešai prasiskverbti į vidinius Kinijos rajonus. Taigi, apie gynybinę sienos funkciją kalbėti nėra prasmės. Panašu, kad statinys turėjo kitą paskirtį.

Senovės kinų aukštoji matematika

Sienos statybos metu imperatorius Čin Ši Huangas nuolat konsultavosi su astrologais ir aiškiaregiais. Kaip pasakojama legendoje, šlovę valdovui ir amžinybę gynybinei linijai galėjo atnešti tik žiauri auka - milijono žmonių palaidojimas suplūktame grunte. Šie bevardžiai statytojai tapo amžinaisiais Kinijos sargybiniais. Jų kūnai buvo laidomi būtent vertikaliai. Jeigu tikėti tvirtinimams apie žmogaus sielos materiališkumą ir periodišką jos sugrįžimą į fizinio kūno palaidojimo vietą, galima tik įsivaizduoti kokia galinga energija koncentruojasi šioje vietoje.

Anomalių reiškinių tyrėjai milijonus palaidotų žmonių vadina milžiniško dydžio ir talpos maitinimo baterija. Jeigu šis teiginys yra tiesa - ką turi maitinti ši energija? Matematiniai skaičiavimai parodė, kad senovės kinams turėjo būti žinomi integralinis ir diferencialinis skaičiavimai. Tačiau netgi viduramžiais jie neturėjo tokių žinių. O didžiulė statyba prasidėjo apie 220-uosius metus prieš mūsų erą. Žinoma, kinų mokslininkai dirbo su iracionaliais skaičiais ir labai mažais dydžiais. Taip pat jiems galėjo būti žinoma ir „aukso pjūvio“ taisyklė. Tačiau šių žinių grandiozinio projekto įgyvendinimui buvo maža. Tais laikais aerofotografijų nebuvo, taip pat nebuvo tikslių žemės paviršiaus žemėlapių, o apie geodeziją net kalbėti nedera. Tad kas patarinėjo senovės statytojams ir architektams? Kas buvo projekto autorius ir didžiulės statybos konsultantas? Šiuolaikiniai tyrinėtojai mano, kad šiuose milžiniško masto darbuose neapsieita be pašalinių. Galima tik spėlioti, kas jie buvo, tačiau panašu, kad tai ne Žemės gyventojai. Visos iki šių dienų ištyrinėtos senovės civilizacijos neturėjo žinių pilnumos, kuri leistų suprojektuoti Didžiąją kinų sieną. Gali būti, kad tai buvo kažkokių žuvusių, tačiau iki šiol mokslui nežinomų civilizacijų atstovai. Taip pat negalima atmesti prielaidos, kad tai galėjo būti ateiviai iš kitų planetų arba išsigelbėjusių ateivių žemiškieji palikuonys. Didžioji kinų siena - vienintelis rankų darbo statinys, matomas iš kosmoso. Ji eina griežtai numatyta linija. Buvo manoma, kad siena eina ne tiesiai, o vingiuoja dėl reljefo ypatybių ir paviršinio grunto tankio skirtumo. Tačiau gerai pažiūrėjus matosi, kad net lygumose siena vingiuoja. Tai reiškia, kad gamtinės priežastys neturi nieko su tuo bendro. Yra kita praktinė reikšmė.

Ant sienos žemėlapio uždėjus žinomą geografinį tinklelį iš paralelių ir meridianų matosi, kad siena eina beveik tiksliai per 30-ąją paralelę. Tai labai keista, nes ši linija yra sąlyginė. Nors būtent ši sąlyginė linija yra savotišku ekvatoriumi, kuris per pusę padalija Žemės sausumą. Tikrasis ekvatorius pusiau dalija planetos paviršių. Pabandykite žemėlapyje per pusę padalinti Eurazijos žemyną - tiesi linija nesigaus. Tikriausiai dėl to ir Didžioji kinų siena vingiuoja. Taip pat yra žinoma, kad mūsų planetos sukimosi ašies pasvirimo kampas palaipsniui kinta. Neseniai buvo atlikti skaičiavimai ir nustatyta, kur ėjo 30-oji paralelė prieš 2,2 tūkstančio metų bei apytikris žemyno vaizdas. Išvada - tais tolimais laikais siena ėjo praktiškai per minėtąją paralelę. Tai paaiškina dar vieną Didžiosios kinų sienos pavadinimą -Imperijos aukso vidurys. Aukso vidurys - tai kažkoks optimumas, nulinė žymė, harmonijos linija. Kyla klausimas - ar Kinijos valdovai norėjo užvaldyti visą sausumą? Einant toliau 30-ąja paralele aptinkamos Egipto piramidės, o po to... Bermudų trikampis. Argi tai nėra keistas sutapimas? Ir tai dar ne viskas! Atsižvelgiant į nuolatinį Žemės plutos seisminį judėjimą aptinkame dar vieną mįslę. Visi trys šie paslaptingi objektai vienas nuo kito nutolę vienodu atstumu! Nepanašu, kad tai būtų atsitiktinumas.

Tarpgalaktinio ryšio kompleksas

Yra žinoma, kad bet koks fizinis kūnas turi tam tikrą elektrinį potencialą. Fizikai artimų mokslo sričių mokslininkai tyrė žinomas anomalias mūsų planetos vietas. Žemė turi nuolatinį elektros krūvį. Didžioji kinų siena yra kaip tik toje vietoje, kur potencialas nuteka į šiaurę ir pietus. Pagal elektrodinamikos dėsnius Žemės judėjimas aplink Saulę sukuria elektromagnetinę bangą, kurios fazinis greitis žymiai viršija šviesos greitį. Tai yra pakankama sąlyga užmegzti ryšį su... kosmosu. Gal tai ir yra sienos tokios keistos konstrukcijos ir konfigūracijos priežastis? Išorinės sienos visiškai galėjo būti panaudojamos kaip dvilaidė ryšių linija. Ja galimai buvo paleidžiamas signalas, kuris keisdavo natūralaus Žemės elektromagnetinio lauko struktūrą. Prašome, informacija išsiųsta!

Viliojanti hipotezė. Į ją labai gerai įsilieja versija, kad Gizos piramidės yra tarpplanetinio ryšio komplekso priėmimo aparatūra. Abu šie objektai iki šių dienų išliko geros būsenos, jų remontuoti nereikia. Tai reiškia, kad aparatūra nuolat paruošta darbui. Mokslininkai mano, kad netoli nuo Žemės esančiose planetose gali būti įrengti ryšių priėmimo ir perdavimo kompleksai. Tinkamiausia tam vieta Saulės sistemoje - Marso planeta. Sprendžiant iš visko, šis kompleksas irgi nėra sugedęs. Gali būti, kad ir šiandien iš kosmoso aktyviai naudojamasi žemiškąja radijo stotimi. Gaila, kad tai vyksta mums nedalyvaujant.

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar