Меню
Назад Главная » Каталог статей » Burtai, Magija

Gematrijos menas, hebrajų numerologija

Hebrajų abėcėlėje kiekvienai raidei buvo priskirtas tam tikra skaitinė reikšmė. Gematrija buvo raidžių, žodžių, teiginių skaitinių išraiškų paskaičiavimas ir, pagal tai, jų tarpusavio ryšių nustatymas.

Laikyta, kad skaitinių reikšmių sutapimai nėra atsitiktiniai. Kadangi pasaulis buvo sutvertas per Dievo "kalbą", kiekviena raidė atitiko vis kitą kuriamąją galią. Todėl skaitinės reikšmės sutapimas atskleidžia vidinį kuriamųjų potencijų sąryšį (Tanya. Sha'ar HaYichud VeHaEmunah, sk.1 ir 12).

Egzistuoja keturi skirtingi raidžių reikšmių paskaičiavimo būdai, siejami su dievo Jahvės vardo raidėmis (kaip aiškinta "Tikunei Zohar'e" ir susiejant su konkrečiu pasauliu):


Absoliuti reikšmė (mispar hechrachi) yra "norminė". Kiekviena raidei imamas jos skaitinė išraiška – alef (pirmoji raidė) – 1, beit (antroji) – 2, yud (dešimtoji) – 10, tada raidžių reikšmės eina 20, 30, ... iki kuf (100), ... ir paskutinioji yra tav (400). Šioje sistemoje uždarančiosios čaf sofiet (pabaigos čaf), mem sofiet, nun sofiet, pei sofiet ir tzadik sofiet raidėms (dažniausiai) priskiriama ta pati reikšmė, kaip ir "normaliems" jų variantams. Tačiau kartais jų vertė laikoma 500, 600 ir t.t. Tada hebrajų alfabetas tampa uždaru ratu, kai po tzadik sofiet (900) vėl eina alef (1001) ir t.t. nenuostabu, kad ta pati rašytinė forma yra skirtingiems skaičiais alef ir elef (1 ir 1000). Šį reiškinį rabinas Avraham Abulafia išreiškė taip (Deuteronomy 32:30): "Kai vienas persekioja tūkstantį!".

Eilės numeris (mispar siduri) reiškia eilės poziciją abėcėlėje – nuo 1 (alef) iki taf (22).Tada kaf sofiet yra 23, ir taip toliau iki tzadik sofiet, kuri lygi 27.

Supaprastintoji reikšmė (mispar katan) matematiškai būtų liekana padalinus iš 9. Kiekvienos raidės reikšmė suvedama iki vieno skaitmens. Alef (1), yud (10), kuf (100) yra lygios 1, beit (2), kaf (20) ir reiš (200) – 2 ir t.t. Tad skirtingų raidžių reikšmių tėra 9. Baigiamųjų raidžių (jos yra 5) reikšmės dažniausiai sutampa su įprastų raidžių atitikmenimis. Tačiau kartais jos gali turėti ir savo reikšmes, pvz., nun sofiet kartais laikoma lygi 14, kartais 25, o supaprastinus – 5 arba 7.

Integruotoji supaprastintoji reikšmė (mispar katan mispari) žodžio reikšmę suveda iki vieno skaitmens. Jei raidžių verčių suma viršija 9, vėl sudedami reikšmės skaitmenys tol, kol galutinė reikšmė neviršys 9.

Apibendrintos reikšmių lentelės:Užpildymai

Kartais žodis gauna išvestinę (tolimesnę, užpildančiąją) skaitinę reikšmę (milui, nuo miluim, užpildymas) – kai ne tik raidėms priskiriamos reikšmės, bet paskaičiuojamos ir ir jų (raidžių), kaip tariamų žodžių (tokios atveju raidės laikomos "nėščiomis"), reikšmės.

Pavyzdžiui žodis "čen" sudarytas iš dviejų raidžių "čet" ir "nun". Pati raidė "čet" vėlgi sudaryta iš dviejų raidžių "čet" ir "tav" ir jų reikšmių suma yra 418. Analogiškai, "nun" sudaryta iš "nun", "vav", "nun" ir jos suminė reikšmė yra 106. Tad visuminė žodžio "čen" reikšmė yra 524.

Šiuo atveju kai kurios raidės gali turėti kelis "milui", pvz., raidė "hei" gali būti išreikšta trim būdais: (hei, yud); (hei hei) arba (hei, alef) ir turėti atitinkamai reikšmes: 6, 10 arba 15 Analogiškai "vav" – (vav, yud, vav); (vav, alef, vav) arba (vav, vav) ir atitinkamai 12, 13 ir 22.

Skirtingi skaičiavimo būdai, šiuo atveju, išreiškia skirtingus dieviškosios įtakos aspektus. Klasikinis yra dieviškojo vardo Havayah (yud, hei, vav, hei) reikšmės paskaičiavimas. Pačių raidžių reikšmių gemertija yra 26. Tačiau skaičiuojant "milui" gaunamos skirtingos reikšmės imant skirtingus "vav" ir "hei" paskaičiavimus. Apibendrinti skaičiavimų variantai šioje lentelėje:


Pačios šios keturios reikšmės (72, 63, 45, 52) atitinka dievo Havayah keturias vardo raidžių reikšmes (ir 10 sefirotų):


Kiekviena Havayah vardo raidė (hei, vav, hei) turi po tris skirtingas išraiškas. Tad gali būti 27 (3 kubu) galimų šventojo Havayah vardo "miluim" skaičiavimo variantų, duodančių 14 skirtingų reikšmių iš intervalo 44-72 (vidurinė reikšmė yra 58, "čen"). Sudėjus kartu visų "miluim" bendroji reikšmė yra 1521, t.y 39 kvadratu. O iš čia – 39 yra skaitinis "Hašem Echad" (Dievas yra vienas) atitikmuo.

Keturios aukščiau pateiktos "Havayah" formos laikomos pagrindinėmis, kurių kiekviena atitinka Dievo vardo raidę. Bendrą jų sumą 232 padalijus iš 4 vėl gausime 58 ("čen"). Taip pat 232 yra "yeri" ("Tebūnie šviesa"), pirmojo Dievo žodžio Tvėrimo metu skaitinė reikšmė.

Pavyzdžiai

Pirmasis:
Žodis "česed" (meilingumas) yra iš trijų raidžių: čet, sameč, dalet. Jų absoliučios (normatyvinės) reikšmės yra 8, 60 ir 4 - ir jų suma lygi 72. Tada jų integruotoji supaprastintoji reikšmė būtų 9.

Panašiai tų raidžių eilės numeriai yra 8, 15 ir 4 - ir jų suma yra 27. Tada jų integruotoji supaprastintoji reikšmė irgi būtų 9.

Ir pagaliau supaprastintosios tų raidžių reikšmės būtų: 8, 6 ir 4 - ir jų suma yra 18. Tada jų integruotoji supaprastintoji reikšmė vėl būtų 9.

Antrasis:
Žodis "čen" (malonė, dažnai naudojamas kaip Kabalos įvardinimas) sudarytas iš "čet" ir "nun". Jų absoliuti reikšmė yra 58 (8+50) arba 708 (jei užbaigiančiąją "nun" laikysime lygia 700). Eilės numerių suma būtų 22 (8+14) arba 33 (jei baigiamąją "nun" laikysime lygia 25). Supaprastintoji reikšmė lygi 13 (8+5) arba 15 (jei baigiamajai "nun" priskiriame atskirą reikšmę). Tada jų integruotoji supaprastintoji reikšmė yra 4 arba 6.

Neskaitiniai gemetrijos metodai

Tai:

  1. anagrama, kai nauji žodžiai gaunami perstačius raides, pvz., "alus"-"sula", "lipa"-"pila" ir t.t.
  2. notarikon, kai žodis gaunamas iš žodžių sekos pirmųjų raidžių - kai "para" gali būti kildinama iš "Pirmosios Anoniminių Rašytojų Asociacijos".
  3. Temura, kai panaudojamos įvairios raidžių kodavimo sistemos , pvz., abėcėlės pradžios raidės pakeičiamos abėcėlės pabaigos raidėmis.
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar