Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Filadelfijos eksperimentas. Nematomumo projektas

Filadelfijos eksperimentas, dar žinomas kaip Vaivorykštės projektas (Project Rainbow), yra mitas apie Jungtinių Valstijų Laivyno 1943 metų spalio 28 dieną tariamai atliktą eksperimentą.

Eksperimentui tariamai vadovavo Dr. Franklin Reno, vadovaudamasis A. Einšteino vieningojo lauko teorija. Vaivorykštės Projektas ją patvirtino, sėkmingai pademonstruodamas ryšį tarp gravitacijos ir elektromagnetizmo: elektromagnetinį erdvės – laiko kirtimą, iškreipimą.

Viskas prasidėjo 1943 m. birželio mėnesį. Laivas pripildomas eksperimentinės technikos, įskaitant, pagal kai kuriuos šaltinius, du didelius 75 KVA generatorius, įtaisytus vietoj priekinio pabūklo bokštelio. Eksperimentas turėjo vykti Filadelfijos uoste ir jūroje šalia. Laivą galėjo stebėti kiti ten dislokuoti laivai, įskaitant SS Andrew Furuseth įgulą.

1943 metų liepos 22 09:00 ryto generatoriai buvo įjungti ir laivą apgaubė galingas elektromagnetinis laukas, o vėliau aplink jį atsirado ir keistas žalias nepermatomas rūkas. Po kelių sekundžių jis išnyko, kartu išnyko ir laivas – ten, kur jis ką tik buvo, liko tik plika jūra.

Projekto vadovai ir mokslininkai suprato, kad laivas tapo nematomas ne tik radarams – jis tapo nematomas visiškai tiesiogine prasme. Viskas vyko pagal planą, už 15 minučių laivo įgula turėjo išjungti generatorius. Po tiek laiko iš tiesų vėl atsirado žaliasis rūkas ir pamažu išsisklaidė, atidengdamas laivą.

Tačiau įgula buvo praradusi orientaciją ir apimta šleikštulio. Netrukus laivynas ją paleido ir pakeitė kita. Taip pat nusprendė, kad jiems reikia tik nematomumo nuo radarų, todėl laivo įranga taip pat buvo patobulinta.

1943 m. spalio 28 d. 17 val. 15 minučių buvo pradėtas galutinis pilnas SS Eldridge testavimas. Vėl buvo įjungti elektromagnetiniai generatoriai, ir vėl laivas tapo beveik nematomas: virš vandens ore kabojo tik neaiški korpuso kontūro linija. Po kelių sekundžių kažkas akinančiai blykstelėjo, ir SS Eldridge visiškai pranyko. Dar po kelių sekundžių jis atsirado Norfolko uoste, Virdžinijoje, kur buvo matomas kelias minutes. Tada vėl mistiškai pranyko ir po poros sekundžių grįžo į Filadelfiją. Daugumą jūreivių smarkiai pykino, kai kurie apskritai kažkur dingo ir niekada nebeatsirado. Penki žmonės buvo rasti „inkrustuoti“ į metalines laivo struktūras, nors išorėje šios nebuvo pažeistos. Kai kurie jūreiviai išprotėjo, tačiau į psichiatrines valdžia uždarė visus, norėdama nuslėpti įvykį.

Išsigandus rezultatų, eksperimentas buvo skubiai nutrauktas ir niekada daugiau nevyko (pagal kai kuriuos kitus šaltinius, jis buvo pakartotas apie 1950 m.).

Pradžią mitui davė 1955 metais išleista Morris K. Jessup knyga „The Case of UFO‘s“. Joje rašoma, kad autorius gavo laišką iš Carlos Miquel Allende (adresas: R.D. #1, Box 223, New Kensington, Pa), kuriame aprašytas visas eksperimentas. Eksperimentą Allende tariamai stebėjo iš šalia stovėjusio laivo SS Andrew Furuseth, taip pat jis buvo aprašytas vietiniame laikraštyje.

1979 buvo išleista William L. Moore ir Charles Berlitz knyga „Filadelfijos Eksperimentas: Nematomumo projektas“ (The Philadelphia Experiment: Project Invisibility). Šioje knygoje pateikiami duomenys niekuo nepagrįsti, tačiau pristatomi kaip faktai. Pagal ją, visas laivas su dalimi jūreivių galiausiai išnyko kitoje dimensijoje ir niekada negrįžo atgal.

1984 buvo pastatytas filmas „Filadelfijos Eksperimentas“ (The Philadelphy Experiment), režisierius Stewart Raffill.

Vėliau pasirodė dar daugiau knygų, kur projektas jau siejamas ir su ateiviais iš kitų planetų, neatpažintais skraidančiais objektais ir panašiai. Bėgant laikui, atsirasdavo vis naujų ir naujų siužetų, pasakojančių, kas jame vyko. Internete galima rasti vieną versiją, pagal kurią pats A. Einšteinas ten asmeniškai dalyvavo, po eksperimento CŽV nužudė bent vieną tylėti atsisakiusį mokslininką ir pan.

Aišku yra tai, kad Laivynas vykdo daugybę eksperimentų. Nemažai iš jų išties yra slapti. Panašu, kad 1943 m. iš tiesų galėjo vykti eksperimentas „nematomumui“ nuo radarų gauti. Šia kryptimi karo metais ir vėliau iš tiesų buvo daromi bandymai.

Allende asmenybė iš „The Case of UFO‘s“ knygos nenustatyta. Duotas adresas yra niekaip nesusijęs. Laikraščio, kuriame tariamai buvo išspausdintas eksperimento stebėjimo aprašymas, pavadinimas knygoje nurodytas nebuvo. Iki dabar dar nei viename 1943 metų JAV laikraštyje nerastas straipsnis apie Filadelfijos Eksperimentą. Kadangi vėliau išėjusios knygos iš esmės remiasi šia, ten taip pat nėra nieko, ką būtų galima patikrinti.

JAV laivynas kategoriškai neigia, kad kada nors būtų buvęs koks nors Filadelfijos eksperimentas. Buvo peržiūrėti USS Eldridge laivo įrašai nuo 1943 m. rugpjūčio 27 d. (laivo tinkamumo plaukiojimui patvirtinimas) iki pat gruodžio. Čia pateikta laivo veiklos santrauka:
Po patvirtinimo laivas stovėjo New York‘e ir Long Island Sound‘e iki rugsėjo 16.

 • Rugsėjo 16 d. USS Eldridge išplaukė į Bermudus.
 • Nuo rugsėjo 18 d. jis buvo Bermudų apylinkėse, dalyvavo treniruotėse ir bandomuosiuose plaukiojimuose.
 • Spalio 15 d. su konvojumi išvyko į New York‘ą, kur atvyko spalio 18 d.
 • Liko New York uoste iki lapkričio pirmosios, kai buvo paskirtas į konvojaus UGS-23 (New York Section) eskortą.
 • Lapkričio 2 d. su konvojumi atplaukė į Jūrų Operacijų Bazę Norfolke. (Naval Operating Base, Norfolk).
 • Lapkričio 3 d. Eldridge ir Konvojus UGS-23 išvyko į Kasablanką, kur atvyko lapkričio 22 d.
 • Lapkričio 29 d., kaip dalis GUS-22 konvojaus eskorto, išvyko į New York uostą, kur atvyko gruodžio 17 d.
 • Iki gruodžio 31 d. buvo New York‘e.

Per visą šį laiką, laivas niekada nebuvo Filadelfijoje, kur tariamai vyko eksperimentas. Pilną USS Eldridge veiklos archyvų mikrofilmą galima parsisiųsti iš oficialaus JAV laivyno puslapio.

Teleportaciją tariamai matė civilinio prekybos laivo SS Andrew Furuseth įgula. Šio laivo judėjimo raportų kortelės yra saugomos Modern Military Branch, National Archives and Records Administration, (8601 Adelphi Road, College Park, MD 20740-6001). Jos rodo, kad:

 • SS Andrew Furuseth išvyko iš Norfolko su konvojumi UGS-15 1943 m. rugpjūčio 16 d. ir rugsėjo 2 d. atvyko į Kasablanką.
 • Rugsėjo 19 d. išvyko iš Kasablankos ir spalio 4 d. atvyko į Cape Henry.
 • Spalio 25 d. vėl išvyko iš Norfolko ir lapkričio 12 d. atplaukė į Oraną.
 • Laivas liko Viduržemio jūroje iki 1944 m. sausio 17 d., kai su konvojum GUS-25 grįžo į Hampton Roads.

Po daug metų trukusių paieškų, nei Operational Archives darbuotojai, nei nepriklausomi tyrinėtojai nerado nei vieno oficialaus dokumento, duodančio bent mažiausią pagrindą manyti, kad Filadelfijos Eksperimentas kada nors iš tiesų vyko.

Taigi, jokių rimtų šaltinių nėra, vieninteliai tikri vardai yra dviejų laivų, kurie akivaizdžiai negalėjo ten dalyvaut, ir A. Einšteinas, kuris jau miręs bei taip pat nėra pagrindo manyt, kad ten dalyvavo. Visos likusios pavardės tikriausiai yra išgalvotos.

ONR (The Office of Naval Research) teigia, kad jėgos laukų naudojimas, norint paversti laivą nematomu, prieštarauja žinomiems fizikos dėsniams ir yra absurdas. Taip pat primena, kad Einšteino vieningojo lauko teorija niekada nebuvo užbaigta. 1943–1944 Einšteinas buvo laikinas Navy’s Bureau of Ordnance konsultantas naujų sprogmenų teorinių kūrimų srityje. Nėra jokių žinių, kad jis kada nors būtų dalyvavęs su nematomumu ar teleportacija susijusiuose eksperimentuose. Ir, galiausiai, pats ONR buvo įkurtas tik 1946 metais – trejais metais vėliau, nei „vykdė“ tariamą eksperimentą.

Pagal: wikipedia.org

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar