Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Ateiviai ir mūsų civilizacija

Kai 1531-ais metais ispanų konkistadoras Pisaro patraukė link vakarinio Pietų Amerikos žemyno kranto, tarp vietinių indėnų, kurie buvo žemo ūgio, rudaakiai ir tamsiapiaukiai, pastebėjo nemažai aukštų šatenų su šviesia oda. Indėnai beveik nesipriešino grobikams – jie Pisarą laikė savo vyriausiuoju dievu Virakoča, kuris pagaliau įvykdė prieš daug metų duotą pažadą sugrįžti. Anot padavimo, Virakoča buvo šviesaus gymio – visai kaip Pisara.

Raudonplaukių „airių” paieška

1987-ais metais Peru apsilankė amerikiečių žurnalistė ir rašytoja, ufologė ir anomalių gamtos reiškinių tyrėja Linda Moulton Hau. Šioje šalyje ji išgirdo apie nepaprastus vietinius gyventojus – aukštus (iki 2,5 m ūgio), vario raudonumo plaukais, ryškiai mėlynomis akimis ir labai šviesia oda. Apie juos papasakojo studentas-archeologas Edvinas Floresas. Jo tėvas buvo felčeris ir gana dažnai vykdavo į tolimus šalies rajonus. Vieną 1981-ųjų metų vasaros dieną studento tėvas sugrįžo iš tolimo kalnų kaimelio Pilinto, kuris yra už 6 valandų kelionės nuo Kusko miesto. Namuose sūnui papasakojo, kad tose vietose matė „labai aukštus raudonplaukius airius”. Edvinas pasakė, kad nežino ar šie aukštaūgiai „airiai” ir dabar ten gyvena, tačiau Linda pasiūlė nuvykti į šį kaimelį.

Siauras ir labai vingiuotas kelias kalno šlaitu kilo aukštyn. Du kartus juos sustabdė policija. Pasirodo, jie vyko link tos vietos, kurioje buvo įsikūrusi sukilėlių komunistų bazė. Sukilėliai miestuose rengdavo sprogimus, gadindavo geležinkelio bėgius.

Edvinas policininkams paaiškino, kad sukilėliai jų nedomina, o Linda – amerikiečių žurnalistė, kuri renka medžiagą apie žmonių susitikimus su ateiviais iš kitų planetų, ir jie į Pilintą vyksta tam, kad susipažintų su ten gyvenančiais „aukštaūgiais airiais”. Užtvaroje, įrengtoje beveik prie pačio kaimelio, vienas policininkas, išklausęs studento pasakojimą, iš pradžių ranka parodė į dangų, o po to į tolumoje stovintį kalną. Jis papasakojo, kad tenai neseniai nusileido didžiulis šviečiantis objektas, o nusileidimo vietoje yra susidaręs didžiulis išdegintos žemės ovalas, kurį jam teko matyti savo akimis. Policininkas pasakė, kad iki tos vietos yra diena kelio. Pagunda buvo didelė, tačiau keliautojai nusprendė iš pradžių paieškoti „airių”, o jei pasiseks, tai ir susipažinti su jais.

Ryškūs paveldėjimo požymiai

serpo projektas ateiviaiKaimelio viduryje sustojusį automobilį iš karto apspito vaikai. Kai Edvinas papasakojo, kokiu tikslu jie čia atvažiavo, vienas berniukas pasakė, kad žino apie „aukštus baltaveidžius” ir parodys namą, kuriame gyvena vyras, galintis daug papasakoti apie šiuos žmones.

Prie nedidelio namelio slenksčio svečius pasitiko jaunas apie 180 cm ūgio mėlynakis vyras. Jo tankiuose tamsiai kaštoniniuose plaukuose buvo matyti raudonos spalvos sruogos. Linda paprašė Edviną paklausti, ar galima susitikti su jo tėvais. Išklausęs ilgą atsakymą ispanų kalba, Edvinas pasakė: „Jo tėvai gyvena netoli. Jie paprasčiausi žmonės. Tačiau šis žmogus žino apie „aukštaūgius airius”. Jie ilgai gyveno netoli kaimo, tačiau paskui paliko šias vietas. Deja, jis nežino, iš kur jie atsirado, ir kur iškeliavo”.

Dvigubas kontaktuotojas Brajanas Skotas

1943-ais metais Kolorado valstijoje (JAV) Skotų šeimoje gimė berniukas, kuriam tėvai suteikė Brajano vardą. Tai buvo gana sunkaus charakterio vaikas. Kai jam buvo 28-ri metai amžiaus, Brajanas gaudė barškuoles gyvates ir rinko jų nuodus.

Vieną 1971-ųjų m. vasaros dieną Brajanas su bičiuliu gaudė gyvates dykynėje Arizonos valstijoje į šiaurės-rytus nuo Fenikso miesto. Vyrukai netikėtai danguje virš savęs pamatė švytintį disko formos skraidantį aparatą. Jis buvo didelio sunkvežimio dydžio ir lėtai leidosi žemyn. Disko apačioje per visą perimetrą įsižiebdavo ir vėl užgesdavo raudonos ir žalios šviesos. Netrukus NSO pakibo virš gyvačių gaudytojų. Tuo metu Brajanas pajuto, kad jis atitrūko nuo žemės ir kyla aukštyn. Jis ėmė rėkti, tačiau tuo metu jam į akis nukrypo baltos šviesos srautas, kuriame buvo matomi kažkokie judantys siluetai.

Brajanas suprato, kad atsidūrė NSO viduje. Viduje esantys ateiviai turėjo skirtingą išvaizdą, tačiau jų tarpe buvo daugiausia aukštaūgių humanoidų su ryškiai raudonais plaukais, mėlynomis akimis ir labai šviesia oda.

Tai buvo pirmas, tačiau ne paskutinis kartas, kai Brajanas buvo pagrobtas ateivių. Antrą kartą pagrobėjai buvo visiškai kitokios išvaizdos būtybės, kurias jis pavadino pilkaisiais. Trečią kartą vaikinas vėl pateko pas raudonplaukius mėlynakius milžinus, o po to – vėl pas pilkuosius. Toks pagrobėjų keitimasis Brajanui sukėlė mintį, kad tarp dviejų ateivių grupių yra kažkokie nesutarimai, ką toliau reikia daryti su juo, o gal ir su visa žmonija.

Žemės gyventojų likimas sprendžiamas danguje?

ateiviai pilkiejiBrajanas pasakojo, kad pilkieji ateiviai tarsi neturi jokių emocijų. Jie tvirtina, kad būtent jie atliko genetinius eksperimentus su jau egzistavusiais Žemėje primatais ir taip sukūrė žmones. Panašu, kad pilkieji kontroliuoja visų kitų nežemiškų sutvėrimų, tame tarpe ir raudonplaukių, patekimą į mūsų planetą bei seka jų kontaktus su žemiečiais.

2003-iais metais įvykusiame pokalbyje su Linda Hau Brajanas išsamiai papasakojo apie susitikimus su ateiviais: „Kai prieš save matai raudonplaukius ateivius, į akis pirmiausia krenta jų ūgis, kuris dažniausiai viršija 2 metrus. Ir, be abejo, raudoni banguoti plaukai. Jų akių spalva kinta nuo tamsiai mėlynos iki žydros, o plaukai – nuo baltos iki kaštoninės spalvos. Nuo šių ateivių sklinda labai malonus kvapas. Vieno tyrimo, kurį su manimi atliko šie ateiviai, metu su manimi bendravo ateivis, kuris save vadino Voltaru. Kai jis palietė mano kaktą, aš pajutau, kad jo labai minkšta oda ir labai šiltas delnas”.

Toliau Brajanas papasakojo, kad ateiviai su juo bendravo telepatiniu būdu, į jo sąmonę perdavė duomenis apie Žemės praeitį, savo atvykimo tikslus, požiūrį į mūsų planetos dabartį ir ateitį. Telepatinio seanso metu aplink informaciją perduodantį ateivį susidarydavo silpna aureolė, kuri labiausiai pastebima ties galva.

Brajanas dar papasakojo, kad pirmojo pagrobimo metu jis po trumpalaikio „atsijungimo” atsigavo ir aplink save pamatė mėlynakes būtybes su šviesiais banguojančiais plaukais. Jis pagalvojo, kad mirė ir atsidūrė tarp angelų ar kažkokių kitų dangaus gyventojų. Brajanas mandagiai pasisveikino ir kreipėsi į arčiausiai stovintį: „Ar tu Dievas?” Šis priėjo arčiau Brajano, pridėjo smilių priėjo kaktos. Vyro galvoje pasigirdo: „Tu – Dievas”.

Tolimesnio bendravimo su ateiviais metu jis suprato, ką reiškia šis atsakymas. Jie Brajaną priėmė kaip atstovą vienos iš daugybės gyvybės formų, kurias jie sukūrė Žemėje visuotinės gyvybinės jėgos, kurią jie laiko pagrindu ir viso, kas gyva, šaltiniu, pagalba. Mes šią jėgą vadiname Dievu. Tai reiškia, kad ateiviai manė, jog Brajanas yra dalelė paties Dievo. Patys save raudonplaukiai vadino „žvaigždžių vaikais”.

Jie taip pat tikėjo, kad egzistuoja vienintelis visagalis dieviškasis pradas, tačiau jis neturi kokios nors konkrečios išraiškos ar formos. Šį pradą ateiviai vadino Visatos šviesos pradžia. Raudonplaukiai ateiviai mano, kad žmonija turi dvasiškai pasikeisti, surasti „savo egzistavimo šviesą”, siekiant išvengti tolimesnio degradavimo ir savęs susinaikinimo. Tik tokiu būdu žemiečiams pavyks tapti viena iš kosminių civilizacijų bei užmegzti kontaktus su kitomis rasėmis.

Pilkieji sutinka su tokiu dabartinės žmonijos įvertinimu, tačiau jie netiki, kad žmonija gali savaime patobulėti. Jų nuomone, dabartiniai Žemės gyventojai yra neigiamas jų atlikto eksperimento, kuriuo buvo siekiama sukurti protingą žmogų, rezultatas. Pilkieji į pirmųjų žmonių DNR įsiuvo informaciją apie elgesio normas ir principus. Visa tai atsispindi bibliniuose pasakojimuose. Tačiau pilkieji nesitikėjo, kad visa tai nesuveiks ir žmonija nusileis iki tokio žemo dvasinio lygio, kuriame yra dabar.

Ateivių nuomone, nieko pataisyti jau nebegalima, yra tik vienintelė išeitis – sunaikinti visus Žemės gyventojus, kol jie patys savęs nesunaikino, sunaikinti bet kokius šiuolaikinės civilizacijos egzistavimo pėdsakus ir „viską pradėti iš pradžių”. Pilkieji mano, kad, būdami kalti dėl nesėkmingo žmonijos sukūrimo, jie turi teisę taip pasielgti. Dar daugiau, jiems jau teko tai daryti praeityje. Tai jau ne pirmas jų nesėkmingas bandymas apgyvendinti Žemę.

Mįslės ir Faktai

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar