Меню
Назад Главная » Каталог статей » Istorijos paslaptys

Karaliaus Atilos auksas

JIS NĖ KARTO NEBUVO SUŽEISTAS MŪŠIUOSE. NORS RŪSTUSIS UŽKARIAUTOJAS DALYVAVO DAUGYBĖJE JŲ. JO NEPALIETĖ NEI PRIEŠO KARDAS, NEI IETIS, NEI STRĖLĖ. MIRTIS IŠTIKO PO ŠVENTINĖS PUOTOS, SURENGTOS VESTUVIŲ SU BURGUNDIJOS PRINCESE ILDIKE GARBEI.

Dieviškos iškilmės

Karalius Atila mirė savo karo stovykloje, įkurtoje Panonijoje, kuri tuomet buvo Romos provincija, o dabar yra Vengrijos teritorijoje.
Ėjo 453-ieji metai po Kristaus gimimo ir 20-ieji įžūlaus huno, sugebėjusio nužingsniuoti iš Azijos gilumos iki pačios Italijos, valdymo metai. Šį žygį tik po aštuonių amžių sugebėjo pakartoti Batijus...
Netikėtai Šį pasaulį palikęs jaunavedys buvo palaidotas su dieviškomis iškilmėmis. Jas buvo už ką organizuoti. Savo ilgame kovos kelyje hunai prisiplėšė nesuskaičiuojamus turtus.

Atila buvo palaidotas trijuose karstuose. Vidinis, kuriame gulėjo velionio kūnas, buvo auksinis, vidurinis - sidabrinis, o išorinis - geležinis. Tame buvo ypatinga prasmė. Karalius palaikė draugiškus santykius su išminčiais nuo Volgos (tuometinio Itilio, pagal kurį ir buvo pasirinktas vardas Atila) iki Adrijos jūros krantų. Tuomet didysis užkariautojas turėjo būti ir vyriausias tautų, kurių daugybė ėjo kartu su hunais, žynys. Netgi germanai buvo šių klajoklių gretose.
Norint parodyti slaptą karaliaus Atilos jėgą, buvo pagaminti trys karstai. Auksinis simbolizavo Aukščiausią Pasaulį. Sidabras kalbėjo apie pasaulį, į kurį siela pateks po mirties. P geležis simbolizavo mūsų pasaulį - trapų, grubų, kruviną.

Dingusi kapavietė

Po garsiojo užkariautojo mirties jo su­kurta imperija ėmė byrėti. Mūšyje žuvo ir Atilos sūnus, hunų sosto paveldėtojas Elakas. Hunai skubiai traukėsi į rytus, pakeliui netekdami galvijus, ginklus, auksą ir net ištisas gentis, kurios kažkada buvo prisijungusios prie klajoklių.
Pagrindinės karališkosios brangenybės nuo žmonių buvo paslėptos patikimoje vietoje. Kokia tai vieta? Šį klausimą iškėlė dar pirmieji lobių ieškotojai, kurie subėgo prie kapavietės, kai tik hunų armija atsitraukė. Pirmoji versija skelbė - brangenybės guli Atilos kape.
Atrodė, kad surasti tokią didelę kapavietę nebus sunku. Juk virs Atilos kapo nebuvo keletą kartų paleista dešimties tūkstančių arklių kaimenė, kaip tai buvo padaryta Čingischano palaidojimo vietoje. Tačiau Atilos kapo surasti nepavyko.

Kronikoje, kuri parašyta praėjus amžiui po užkariautojo mirties, teigiama, karalius palaidotas tarp Tįsos upės slenksčių, ten ir reikia ieškoti jo kapo. Dabartiniu metu netoli šios vietos randasi gražus Budapešto miestas, vengrų, kurie save laiko hunų palikuonimis, sostinė.

Загадочное племя, великий и древний народ гуннов и их предводитель Атилла


Kaip Atlantida ieškoma įvairiose Atlanto vandenyno dalyse, taip ir Atilos lobis ieškomas visoje Panonijoje. XVIII amžiuje netoli Nadsentmiklošo gyvenvietės, esančios šalia Rumunijos ir Vengrijos pasienio, buvo aptiktas labai senas lobis. Dabar ši gyvenvietė įeina į Rumunijos sudėtį ir vadinasi San Nikolau Mare. Lobį sudarė aukso indai su papuošimais. J ornamentus įpinti užrašai yra runos, parašytos vengrų kalba. Šių tekstų amžius siekia tūkstantį metų. Tačiau šis „Atilos lobis" yra ne toks turtingas ir keliais amžiais jaunesnis už ieškomą.

Šiuolaikiniai vengrų mokslininkai teigia, kad hunų karalius ilsisi į pietryčius nuo dabartinio Budapešto, aukštoje kalvoje, esančioje viduryje lygumos. Kokia tai kalva? Panonijoje lygumų ir kalvų yra daugybė. Juk ši provincija ir savo pavadinimą gavo nuo dievo Pano, kuris buvo galvijų ir piemenų globėjas, nes šios vietos buvo labai palankios gyvulininkystei.

Įsceną žengia Nibelungai

Pabandysime iššifruoti „dokumentą", nurodaotj vietą, kurioje paslėptas lobis, pasinaudodami onomastika - mokslu apie tikrinius vardus.
Reikia prisiminti tai, kad didžiulėje Atilos armijoje buvo nemažai karių iš įvairių germanų genčių. Juk ir karaliaus jaunoji buvo burgundė. Visa tai atsispindėjo germanų epe „Nibelungų giesme*. Tai ir yra tas „dokumentas", nurodantis dar vieną vietą, kurioje gali būti paslėptas garsusis lobis. Apie šį lobį ir brangenybių kelią Richardas Vagneris, remdamasis senoviniu epu, sukūrė operą, kurią pavadino „Reino auksu“.

Kas pasakė, kad „Reino auksas" ir yra Atilos lobis? Tai padarė bevardis „Nibelungų giesmės" autorius. Viena iš Аттила_(медаль)pagrindinių epo figūrų yra karalius Etcelis - pats galingiausias valdovas pasaulyje. Tai reiškia, kad jis yrą ir visų turtingiausias, nes šiuos turtus sukaupė pagal „paties stipriausio" teisę - neginčijamą senųjų germanų įstatymą. Be to, Etcelis - tai vokiška Atilos vardo interpretaciją. Našliu tapęs Etcelis siunčia pasiuntinius pas Krimhildą, Zygfrido našlę, siūlydamas jai tapti jo žmona.

Štai ir antroji sąsaja su realiais įvykiais. Epo herojės vardas siejasi su realiu Atilos nuotakos vardu. Grandinė labai paprasta: Krimhildą - Hilda - Ildika. Beje, Ildika - iki šiol gana paplitęs tarp vengrių vardas. Gali būti, kad tai yra malonybinė vardo Krimhildą forma.

Reikia atsiminti, kad „Nibelungų giesme" buvo sukurta, praėjus septyniems amžiams po Atilos mirties, kai tikrieji įvykiai žmonių atmintyje smarkiai prisimiršo. Be to, tai kas prisimenama, epo kūrėjo buvo perdirba pagal žanro taisykles, kad klausytojai būtų pamaloninti įvairiais stebuklais. Tačiau ten, kur imą vyrauti poezija, dažnai nebelieka istorijos. Juk epo teksto negalima skaityti pažodžiui, o reikia, tarsi kokiam archeologui, iš plačios ir derlingos prasimanymų dirvos atrinkti realių įvykių liekanas.

„Nibelungų giesmėje" pasakojama apie tai, kad Krimhildos vyras Zygrfidas pavogė nibelungų, stebuklingų ir galingų nykštukų, lobį. Tačiau netgi galingam pagrobėjui nepavyko ilgai išlaikyti šias brangenybes. Jis žuvo, o Krimhildos broliai pernešė turtus į laivus ir patraukė aukštyn Reino upe. Nors turtai buvo leidžiami kairėn ir dešinėn, jų nė kiek nesumažėjo.
Tačiau broliams prisireikė trumpam palikti tėvynę. Jie su savimi pasiėmė pačius ištikimiausius žmones. Tik klastingasis Hagenas atsisakė: vykti
kartu. Jis, pasinaudodamas tuo, kad karaliai išvykę, slapta nuleido lobį į Reino dugną.

Kaip viskas buvo iš tikrųjų ?

Atmetus gražius prasimanymus, galima rasti racionalius „grūdus“: gal Atilos armijoje iš tiesų buvo koks gudrus germanas, kuris su savo draugais, tokiais pačiais narsiais avantiūristais, sugebėjo užvaldyti karaliaus Atilos lobį, kai Šis mirė. Vėliau kažkuris iš jų pavogė lobį iš savo bendrininkų ir nugabeno prie Reino krantų. Tad „Reino auksas* gali būti rašomas be kabučių. Gali būti, kad lobis iš tiesų guli upės dugne.

Karaliaus Atilos kapas tikriausiai yra kažkur Vengrijoje, tačiau kur paslėptas jo lobis? Tisos dugne? Dunojaus dugne? Ar Reino dugne? O gal prie Itilio (Volgos)?

Vis tik viena brangenybė, gal būt, pati pagrindinė, jau seniai surasta. Kalbama apie nepaprastą kultūrų persipynimą, kuris prasidėjo didžiojo tautų kraustimosi epochoje. Tai buvo pats didžiausias lobis, nes parodė visą susivienijusių tikėjimų ir kultūrų galią: nuo senojo Itilio iki Reino bei Dunojaus. Vienas iš šio tautų susiliejimo vaisius yra „Nibelungų giesme", kuri įkvėpė galingą Vagnerio muziką ir nurodė kryptį Vakarų Europos kultūroje.

Mes visi, gyvenantys įvairiose Europos vietose, semiame šiuos turtus. Iš tiesų, jie yra neišsemiami.
Daugiau įvairių dokumentinių ir video filmų galite rasti čia: Dokumentinis filmas

 

 

Video filmai

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar