Паранормальные новости - ZenYandex
Главная » Статьи » NSO, Ateiviai

Gerbiami skaitytojai

Nuo šiol nauji straipsniai į šį tinklapį - ufospace.net - nebebus dedami. Visa aktyvi veikla persikelia į naują svetainę - paranormal.lt.  Straipsniai iš čia niekur nedings ir dar ilgai turėtų būti prieinami. Bet jai norite daugiau naujienų ir rusų k. mielai apsilankykite.


NSO ankstyvieji tyrinėjimai

Kategorija: NSO, Ateiviai» Žymos: NSO, ateiviai

1979 m. lapkričio mėn. Valensijoje nutūpė ispanų lėktuvas su 119 keleivių. Reuter pranešimu, lėktuvo pilotas pareiškė, kad priežastis buvo NSO pasirodymas. Jo žodžiais, NSO, skleidę du ryškiai raudonus spindulius, apie x min. sekė lėktuvą. Bandydamas atsiplėšti nuo įkyrių persekiotojų, pilotas nusileido žemiau, tačiau NSO "kabojo" ant uodegos. Patikrinti liudijimo nepavyko, nes NSO pradingo, kai tik į orą pakilo ispanų naikintuvai.

Jie skraido jau senokai

1942 m. rugpjūčio 29 d. Kolumbe, JAV Misisipės valstijoje, Oro pajėgų stebėjimo bokšto operatorius stebėjo dviejų apvalių rausvokų objektų, kurį laiką pakibusių virš lauko, skrydį.

1942 m. vasario 25 d. į dangų virš Los-Andželo buvo iššauta 1430 sviedinių. Tikslas: neatpažinti lėktuvai, ne tik galintys skristi "labai lėtai", bet ir buvę nepažeidžiami zenitinei artilerijai. JAV prezidentui buvo pateiktas toks memorandumas:

1942 m. vasario 26 d. Memorandumas Prezidentui

Žemiau pateikiama informacija, kurią gavome iš štabo apie oro pavojų Los-Andžele, paskelbtą vakar ryte. Pagal šiuo metu turimus duomenis: 1. JAV armijai nepriklausantys arba jūrų laivyno neatpažinti objektai, matyt, buvo virš Los-Andželo ir buvo apšaudyti 37 brigados SA (AA) tarp 3:12 ir 4:15. Padaliniai iššovė 1430 sviedinius; 2. Tame dalyvavo apie 15 lėktuvų, skridusių, pagal oficialius duomenis, skirtingais greičiais nuo "labai lėtai" iki 360 km/val. nuo 9000 iki 18 000 tūkst. pėdų aukštyje; 3. Nebuvo numesta nė viena bomba; 4. Tarp mūsų karių nuostolių nepatirta; 5. Nebuvo numuštas nė vienas lėktuvas; 6. Nebuvo pakilęs nė vienas JAV kariuomenės ar jūrų laivyno lėktuvas. Tyrimas tęsiamas.

Būtų teisinga padaryti išvadą apie lėktuvų, jei tai buvo jie, priklausymą prekiniam oro laivynui ir jų panaudojimą siekiant sukelti neramumus, išaiškinti priešlėktuvinės gynybos vietas ir sulėtinti gamybą dėl maskuotės. Šią išvadą patvirtina skirtingi aparatų greičiai ir numestų bombų nebuvimas.

Parašas: MARŠALAS. Išslaptinta 1974 m. rugsėjo 4 d.

Vėliau pranešimų apie objektus gausėjo. Žvalgyba suprato, kad negali būti ir kalbos apie kažkokius nepažeidžiamus prekybinius lėktuvus. Tad, įvertinant karinę situaciją, padaryta išvada, kad tai superslaptas vokiečių ginklas, kaip rašoma ir 1944 m. gruodžio 14 d. "New York Times" straipsnyje. Išsakomi spėjimai, kad stebėti rutuliai valdomi per atstumą ir renka informaciją.

Tai neramino JAV oro pajėgų vadovybę, kuri 1947 m. pareikalavo, kad Oro pajėgų Materialinio-techninio aprūpinimo valdybos vadas generolas-leitenantas Natanas F. Tuainingas išsakytų savo nuomonę šiuo klausimu. 1947 m. rugsėjo 23 d. Natanas atsakė tokiu laišku:

1. AC/AS užklausimu pranešame apie valdybos nuomonę klausimu, liečiančiu vadinamuosius "skraidančius diskus". ... Šis požiūris susiformavo susitikus Aviacijos technologinio instituto ir žvalgybos T-2 biuro atstovų, mechanikos skyriaus vado ir žmonių pagamintų lėktuvų bei variklių tyrimų T-3 skyriaus laboratorijų atstovų susitikime.
2. Suformuota tokia nuomonė: a) pranešti fenomenai yra tikri ir nėra haliucinacijų vaisius; b) egzistuoja objektai, turintys maždaug disko formą ir žmonių gaminamų lėktuvų dydžio; c) galima tarti, kad kai kurie stebėti atvejai sukelti gamtos reiškinių, atskiru atveju, meteorų; d) nustatytos charakteristikos: labai greitas pakilimas, manevringumas, išnykimas pasirodžius stebėtojams, bandant prisiartinti lėktuvais arba susekus radiolokatoriais – leidžia manyti, kad kai kurie objektai valdomi rankiniu būdu, automatiškai arba per atstumą; e) dažniausiai stebimos charakteristikos: - paviršius metalinis arba iš medžiagos, pasižyminčius mažu atspindžiu; - pėdsako nebuvimas, išskyrus retus momentus, sutampančius, matyt, su supergalingais manevrais; - forma apvali arba elipsiška, dugnas plokščias, viršus kupolo pavidalo; - dažniausiai nėra garso, trimis atvejais girdėtas duslus traškėjimas; - keletas pranešimų apie skridimus geometrinėse formacijose, apimančiose nuo trijų iki devynių objektų;
3. Rekomenduojama, kad Oro pajėgų štabas išleistų potvarkį apie prioritetą, temos įslaptinimą ir kodo suteikimą...
4. Laukiant specialios Materialinio-techninio aprūpinimo valdybos direktyvos, tyrimas bus tęsiamas...
N. F. Tuainingas, generolas-leitenantas"

nsoRemiantis Tuainingo rekomendacijos, sukurta byla su grifu "Slapta" ir 1947 m. gruodžio 30 d. valstybės patarėjas gynybos reikalams Džeimsas D. Forestolas pasirašė įsaką apie NSO tyrimų grupės sukūrimą suteikiant kodinį pavadinimą "Projektas Ženklas". Jau po mėnesio grupei teko užsiimti tirti įvykį su tragiška pabaiga. 1948 m. sausio 7 d. maždaug 13:45 Kentukio valstijoje virš Medisonvilio buvo pastebėtas apvalus maždaug 70 m. skersmens objektas, skridęs Fort Nokso, kur saugomos JAV aukso atsargos, kryptimi. Godmeno oro bazės personalas jį galėjo stebėti tiek per žiūronus, tiek plika akimi. Tuo metu virš Fort Nokso skridę trys naikintuvai F-51 gavo įsakymą perimti nežinomą objektą. Patruliams vadovavęs kapitonas Tomas Mentelas 14:45 atsidūrė žemiau objekto. Jis pranešė: "Einu į suartėjimą, kad geriau jį apžiūrėčiau. Orlaivis labai didelis ir atrodo kaip metalinis". 5000 m aukštyje kiti du naikintuvai Mentelą pametė iš akių ir grįžo į Godmeną. 15:15 Mentelas perdavė, kad jam nepavyksta priartėti, o nesant deguonies įrangos turi liautis persekioti objektą 6000 m aukštyje.Tai buvo jo paskutinis pranešimas. Jau apie 16 val. ėmė rasti naikintuvo nuolaužas, išmėtytas kelių kilometrų spinduliu.

Šio įvykio nebuvo galima priskirti haliucinacijoms. 1948 m. grupė "Ženklas" parengė ataskaitą "Padėties įvertinimas", kurioje daroma išvada, kad NSO nėra tarybiniais lėktuvais, kaip manyta iš pradžių, o yra nežemiškos kilmės. Pentagonas atmetė šią išvadą, o grupė netrukus buvo paleista. Tačiau pranešimai apie NSO tebeplaukė ir projektas buvo pervardintas į "Pagieža", projektą "Mirgėjimas", naują projektą "Lokys" ir pagaliau – "Mėlynąją knygą", gyvavusį iki 1969 m.

Kurį laiką projektui "Mėlynoji knyga" vadovavo kapitonas Rapeltas, kurio knygoje "Ataskaita apie NSO" (1956) pasakoja apie medžiagos atranką, kurios metu visi pranešimai apie nusileidimus nedelsiant buvo metami į šiukšlių krepšį. 1953 m. sausio mėn. Rapeltas parengė ataskaitą, kurioje iš 4400 atvejų (1947-52), analizei atrinkta tik 1593. 26,9% atvejų liko neišaiškinti, tačiau padaryta išvada, kad visi NSO atvejai gali būti paaiškinami žemiškomis priežastimis ir nėra reikalo pasinaudoti ateivių "paslaugomis".

1964 m. "Mėlynosios knygos" vadovu paskirtas majoras Kintanila, žinomas atkakliu faktų neigimu. Projekto bendradarbiai iškėlė daugybę juoką keliančių aiškinimų, po kurių atsidurdavo dar labiau supainiotose situacijose.

1966 m. kovo 20 d. 47 m. amžiaus sunkvežimio vairuotojas Frenkas Menorsas, gyvenęs Mičigano pakraštyje, ore išvydo švytintį objektą, atliekantį keistus manevrus. Jis iškvietė policiją ir su sūnumi pabandė prieiti arčiau prie tai besileidžiančio, tai vėl pakylančio objekto. Iš maždaug 500 m atstumo jis matė, kad automobilio dydžio objektas yra piramidės formos. NSO matė ir atvykę policininkai. Tą patį vakarą šerifo pavaduotojas ir policinkas, grįždami iš pokalbio su Menosu, matė kupolo formos NSO. Tuo pat metu keistus NSO, primenančius regbio kamuolius, matė ir 87 koledžo dėstytojai su mokiniais. Apie tai rašė laikraščiai.

Kovo 23 d. paaiškinimą pateikė "Mėlynosios knygos" konsultantas, Šiaurės vakarų universiteto Astronomijos fakulteto dekanas Alenas Hainekas. Jo aiškinimai buvo juokingi: čia buvo ir vaikų leidžiamos raketos, ir Mėnulis su Venera, ir, galiausiai, metano dujos, nes NSO stebėti pelkėtoje vietovėje. "Balų dujų" paminėjimas tapo puikia prielaida jumoristams ir karikatūristams. Vėliau Hainekas prisipažino, gavęs Oro pajėgų užduotį, surasti kokį nors įvykio aiškinimą – ir tai Haineką ne geriausiai apibūdino.

NSO pasirodo visur. Pavyzdžiui, 1978 m. virš Maskvos stebėta apie 120 neaiškių reiškinių. Tiesa, reikia pastebėti, kad disko formos skraidantys aparatai nėra visiškas išmislas – nuo pat 1942 m. vokiečių Cimermano "skraidančio blyno" tokios formos aparatus kūrė daugelio šalių inžinieriai.

Vilniaus observatorija gavo apie 30 pranešimų iš įvairių respublikos vietų, kuriuose nusakomi objektai, labai primenantys NSO, stebimus kitose šalyse. Įdomiausias stebėjimas 1974 m. rugpjūčio 20 d. keliose vietose vienu metu: Raseiniuose, Vilniuje ir Radviliškyje. Stebėjimai keliose vietose leido nustatyti numanomą aukštį ir objekto dydį. Buvo nustatyta, kad 140 m trikampis objektas pusę dienos kabojo šiauriau Raseinių maždaug 20 km aukštyje. Iš naujesniųjų stebėjimų reiktų paminėti du. Šių metų balandžio 29-30 d. naktį virš Rokiškio matėsi geltonas objektas, ryškumu primenantis Venerą. Jis judėjo zigzagais, kartais piešdamas kilpas ir sustodamas. Gegužės 8-9 d. naktį Molėtuose matėsi, kaip dangumi praskido po tris į liniją išsidėsčiusių objektų grupė. Toji grupė darė staigius posūkius ir persigrupuodavo"
[ prof. V. Straižys. "Mokslas ir gyvenimas", 1978 m., Nr. 7 ]

1966 m. spalio 7 d. Kolorado universitete pradeda veikti NSO tyrimų grupė, sudariusi sutartį su JAV Oro pajėgomis: "Darbas vyks visiško tyrimų objektyvumo sąlygomis; tyrėjai, kiek tai įmanoma, negali būti išankstinio nusistatymo NSO klausimu. Toks neutralumas būtinas, kad tyrimas užtikrintų publikos, kongreso, vyriausybės ir mokslo pasaulio pasitikėjimą".

nso, ateiviaiGrupės vadovu skirtas dr. Kondonas, iškart pareiškęs, kad "per maža šansų, kad tie objektai egzistuoja... Mes daugiau tirsime tai, ką laikau gryna haliucinacija". Neatsiliko ir grupės administratorius Robertas Lou, laikęs, kad liudijimuose bus rasta daugiau informacijos apie pačius liudytojus, nei mokslo duomenų (Denver Post, 1966 m. spalio 9 d.).

Tačiau "triuką" atlikti nebuvo taip paprasta – iš 1500 atvejų tyrimui atrinkus mažiau nei 100, jau ties Nr.č. teko daryti tokią išvada: "Čia, matyt, kalbama apie tikrą NSO". Dar sudėtingesnis pasirodė atvejis Nr. 46 (Oregono valstija, Mak-Minvilis, 1950 m. gegužės 11 d.), kurį patvirtino dvi fotonuotraukos – komisija priversta teigti: "Duotu atveju kalba eina apie vieną tų retų NSO stebėjimų, kai visi nagrinėjami veiksniai (geometriniai, psichologiniai, fizikiniai) patvirtina liudininkų parodymus, iš kurių seka, kad neįprastas metalinis disko formos 10 m skersmens objektas praskrido dviejų liudininkų akivaizdoje".

Tačiau dar iki paskelbiant Kondono komisijos ataskaitą, Oro pajėgos 1968 m. gruodžio 16 d. paskelbė nutraukiančios NSO tyrinėjimus, atseit "Kolorado universiteto ataskaitos išvadų pagrindu". Ataskaitas paskelbta 1969 m. sausio 1 d. Ataskaitos viršelį puošė sufalsifikuota nuotrauka, - ir jau tai liudijo Kondono požiūrį į problemą.

Kategorija: NSO, Ateiviai | Patalpino: Rolando (11.12.2014) | Autoriai: nso.lt | | Aut. teisės: http://www.nso.lt
Просмотров: 1472 | Рейтинг: 0.0/0

Pasidalinkite straipsniu su visais, jums vienas paspaudimas, o mums malonumas.

// Rekomenduojamevisos naujienos

ufospace
Baterijų tarnavimo laiką galima pra...

Išmaniųjų telefonų, planšetinių kompi... (1033)

ufospace
Implantai – ateivių rankų darbas?...

Ufologai pasakoja istorijas apie tai, ka... (2422)
ufospace
Saulėje sprogimų serija tęsiasi: pr...

Šįryt (trečiadienį, gegužės 15 d. ryt... (1032)

ufospace
Žemės ir kosminiai teleskopai savo ...

Visos į kosmosą nukreiptos teleskopų ... (1371)

ufospace
Astronomai atsitiktinai pamatė tik ...

Kosminio palydovo "Hubble" nuotraukose a... (1181)
ufospace
Vaiduoklių namas Pekine: pastatą pa...

Gražus ir didelis trijų aukštų, barok... (1460)

ufospace
Hitlerio furijos: vokiečių moterys ...

Naujoje knygoje atskleidžiama, koks vaid... (3155)
ufospace
Londono metro vaiduokliai...

Londono metro buvo ... (3777)
ufospace
TKS spektrometru orbitoje aptikta a...

Tarptautinėje kosmi... (1063)
ufospace
JAV planuoja statyti „Apokalipsės m...

Jungtinių Valstijų karinių oro pajėgų Br... (1028)
Всего комментариев. Iš viso komentarų: 0
avatar

Kategorijosvisos naujienos